Žilinským školákom pomôžu pri domácom online vzdelávaní nové notebooky od sponzorov

Close-up of male hands typing on laptop keyboardClose-up of male hands typing on laptop keyboard

Slovenské školstvo čelí za posledný rok obrovským výzvam. Na online dištančné vzdelávanie neboli pripravené nielen školy, ale v rovnakej situácii sa ocitli aj žiaci a ich rodičia. Výnimkou neboli ani rodiny so školákmi zo Žiliny. Problémom sa stalo najmä technické vybavenie a aj pripojenie k internetu, ktoré si nemôže dovoliť každý.

Tisícky detí po celom Slovensku zo sociálne slabších rodín tak zostali doma s veľmi obmedzeným prístupom k vzdelávaniu. V týchto dňoch sa preto na pomoc spojili firmy, samosprávy a školy. Výsledkom úspešnej spolupráce súkromných spoločností a samosprávy je aj vecný dar 15 notebookov, ktoré 12 rodinám v Žiline darovala spoločnosť Siemens spolu s Nadáciou Volkswagen Slovakia. Počítače našli svoj nový domov vo vybraných sociálne znevýhodnených rodinách, kde deti síce mali obrovský záujem o dištančné vzdelávanie, ale chýbalo im to najpodstatnejšie – počítač.

V jednej z rodín v Žiline, ktoré boli vďaka projektu obdarované, sú až štyri školopovinné deti. Chod domácnosti je na matke, ktorá deti vychováva sama, bez manžela. „Najmladší deväťročný Tomáš navštevuje 3. B na Základnej škole Vendelína Javorku v Žiline. Je veľmi živý, veselý a usmievavý, rád kreslí, vyrába a stavia z lega. Jeho sestra 13-ročná Veronika navštevuje siedmu triedu. Povahovo je tichšia, ale zato empatická a veľmi priateľská. Najstarší súrodenci sú 15-ročná deviatačka Alenka a o rok starší Štefan, ktorí sú obaja v deviatej triede. Alenka je vždy milá a ochotná pomôcť a Števko je manuálne zručný. Zaujíma ho najmä technika a rád pracuje s počítačom,“ predstavila rodinu Jana Popluhárová Čellárová, riaditeľka ZŠ Vendelína Javorku v Žiline. Nečakaná situácia s dištančným vzdelávaním zastihla aj túto rodinku. A hoci sa mama veľmi snaží, nie je možné zabezpečiť počítač pre každé jej dieťa. „Pripájať sa mohli iba cez telefón, čo bolo komplikovamé, pretože nepodporoval všetky programy, ktoré škola využíva. Z tohto dôvodu im bolo umožnené vzdelávať sa zo školy, aby mohli ako ostatní spolužiaci napredovať a sledovať výklad učiteľov. Túto ponuku využili a školu navštevovali pravidelne. Po čase však ochorel jeden rodinný príslušník a celá rodina musela ostať v karanténe. Nevzdali to a napriek tomu sa snažili pripájať z domu, aj keď mali problém raz s internetom, raz so zariadením, cez ktoré sa na hodiny pripájali,“ hovorí riaditeľka školy. Darované notebooky deťom veľmi pomôžu, budú si môcť robiť domáce úlohy, uľahčí im to sledovanie online vyučovania a čo je dôležité, budú môcť ako spolužiaci pracovať aj na projektoch a plnohodnotne sa vzdelávať.

Rovnaký osud postihol aj dvojičky Mária a Luisa, školákov zo Základnej školy Jarná v Žiline. „Od prvej triedy sa do školy tešili, vždy mali vzorne vypracované úlohy. Ostatné deti ich mali rady. Mama sa o nich vzorne starala. To, že nemali doma počítač, vôbec nevadilo. Až do jari 2020. Zrazu zabehnutý systém prestal fungovať. Zostali doma, nastalo zlé obdobie. Komunikácia so školou sa veľmi skomplikovala,“ priblížil Ján Kotman, riaditeľ ZŠ Jarná. Škola začala hľadať možnosti ako zabezpečiť vzdelávanie, vzájomnú interakciu, zadávanie úloh a ich odosielanie na kontrolu. Pomohlo komunitné centrum Na predmestí, ktoré spravuje mesto. Postupne ale začalo prekážať, že dvojičky nemajú k dispozícii počítač. „Od jari 2020 sme sa naučili mnohému, ako škola sme veľmi pokročili v ďalšom využívaní počítačovej techniky, naučili sme sa využívať veľmi moderné spôsoby práce. Naša práca a práca detí sa veľmi zefektívnila. Mať ale k dispozícii počítač na vzdelávanie sa stalo nevyhnutnosťou. Darom notebooku s mobilným pripojením na internet, ktorý zabezpečila firma Siemens v spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia, sa problém vyriešil. Ďakujeme!“ hovorí Ján Kotman.

Podľa údajov ministerstva školstva je na Slovensku v rámci základných škôl aktuálne takmer 40-tisíc detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Kvôli komplikovanej sociálnej situácii rodín a nedostatočnému technickému zabezpečeniu domácností má táto skupina detí už takmer rok veľmi obmedzený prístup ku vzdelaniu. Z uvedeného dôvodu sa podľa informácií programu Teach for Slovakia naučia zhruba o 80 % menej učiva, ako by sa naučili v škole. Chýba im kontakt a interakcia s učiteľom a možnosť bližšie vysvetliť učivo.

Notebooky, ktoré zabezpečila spoločnosť Siemens s Nadáciou Volkswagen Slovakia, prostredníctvom Centra pre filantropiu a programu Teach for Slovakia poputovali do 150 rodín v rôznych kútoch Slovenska. „Čelíme smutnému faktu, že žiaci z rodín žijúcich v chudobe nemajú k dispozícii prakticky žiadny elektronický nástroj na kontakt so školou, nehovoriac o pripojení na internet. Hovoríme o tisíckach školákov, ktorým sa nedostáva dostatok možností na vzdelanie, čo negatívne ovplyvňuje ich vyhliadky do budúcnosti. Záleží nám na budúcnosti týchto detí, preto sme sa v spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia rozhodli pomôcť 150 rodinám zmierniť náročnú situáciu zabezpečením notebookov s ročným pripojením na internet,“ uvádza Vladimír Slezák, generálny riaditeľ Siemensu na Slovensku. Vďaka partnerským školám budú notebooky využité tam, kde je to najviac potrebné. „Nadácia Volkswagen Slovakia sa vo veľkej miere venuje projektom zameraným na rozvoj vzdelanosti, vedomostí a zručností mladej generácie a spoločne so Siemensom pravidelne podporujeme aktivity, určené na pomoc tým, ktorí to potrebujú. Sme radi, že aj tento raz je naša pomoc adresná a prispejeme tak lepšej vzdelanosti detí zo znevýhodneného prostredia,“ dodáva Sebastian Krapoth, člen predstavenstva pre personálnu oblasť.

Primátor Peter Fiabáne víta, že sa do výberu dostalo aj krajské mesto Žilina. „Som veľmi rád, že sa aj týmto projektom podarí aspoň trošku zmierniť dopady, ktoré so sebou priniesla pandémia. Školy sú vystavené mnohým situáciám, ktoré dovtedy nepoznali a osobný kontakt žiaka s učiteľom začína byť čoraz vzácnejší. Verím, že čoskoro sa budú môcť aj deti v Žiline vrátiť späť do školských lavíc. Kým však trvá dištančné vzdelávanie, nemalo by byť pre žiakov, ktorí sa chcú učiť, jediným problémom, prečo nemôžu, práve technické vybavenie. Žiaľ, v mnohých rodinách je to tak a preto ďakujeme projektom, ako je tento. Pomáhajú v tom najcennejšom, vo vzdelávaní budúcej generácie,“ zhodnotil primátor.

Hlavným prínosom projektu bude pripojenie detí do efektívneho online dištančného vzdelávania, no vďaka nápaditým miniprojektom partnerských škôl budú notebooky využité aj po vyučovaní, v komunitných centrách a školách.