Žilinský Sirotár sa počas dnešného večera zahalí do červenej farby

Sirotár ŽilinaSirotár Žilina

Kostol Obrátenia sv. Pavla bude v dnešný večer nasvietený do červenej farby. Deje sa tak pri príležitosti Červenej stredy, počas ktorej si pripomíname po celom svete tých, ktorí sú pre svoje náboženské presvedčenie prenasledovaní. Znakom tejto iniciatívy je červená farba ako symbol mučeníctva upozorňujúca na vážne skutočnosti prenasledovania a diskriminácie.

Okrem chrámov a monumentov v rámci Slovenska sa k akcii pridajú aj ďalšie európske či svetové metropoly. Ľudia na všetkých kontinentoch sa spájajú v modlitbe a symbolom červenej farby – farby mučeníkov – poukazujú na nespravodlivosť, ktorá sa deje na veriacich na celom svete.

Podujatie zastrešuje organizácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi. Ide o celosvetovú charitatívnu organizáciu, ktorá je od roku 2011 nadáciou pápežského práva podľa chirografu pápeža Benedikta XVI.

Viac informácií o tejto akcii nájdete na: www.acnslovensko.sk.