Žilinský dopravný podnik ukončil etapu informatizácie MHD

DPMŽDPMŽ
Dopravný podnik mesta Žiliny má za sebou ďalšiu časť projektu informatizácie mestskej hromadnej dopravy. V priestoroch podniku sa zmodernizovalo dispečerské pracovisko, vo vozidlách pribudli nové kamery a čoskoro sa budú na zastávkach inštalovať aj nové informačné tabule. Dispečerské pracovisko dopravného podniku sa vynovilo tak, aby bolo riadenie každodennej prevádzky autobusových a trolejbusových liniek pre zamestnancov efektívnejšie a prehľadnejšie. Súčasťou zmodernizovanej dispečerskej sály sú špecializované dispečerské pulty s modernými ergonomickými prvkami a zostavy IKT technológií pre zobrazovanie dopravných a prevádzkových informácií o jednotlivých vozidlách. V riadiacom pracovisku je po novom aj veľkoplošná LCD stena, ktorá poskytuje lepší prehľad o polohe jednotlivých spojov a situácii na križovatkách s kamerovým dohľadom. „Teší ma, že sa dopravnému podniku darí realizovať projekty, ktoré sú potrebné v procese celkového zatraktívnenia verejnej dopravy. Je mimoriadne dôležité, aby mali aj zamestnanci, ktorí sa starajú o prevádzku a riadenie vozidiel, kvalitné podmienky a moderné zázemie. V rámci projektu informatizácie oceňujem aj zabezpečenie nových kamier do vozidiel MHD,“ uviedol žilinský primátor Peter Fiabáne. Vďaka projektu informatizácie sa do 20 vozidiel mestskej hromadnej dopravy doplnili kamerové systémy. Kamery majú zabezpečený obrazový výstup na displej palubného počítača, čím sa vodičovi sprehľadní situácia v okolí vnútorného priestoru jednotlivých dverí. Zároveň ide o bezpečnostný prvok, ktorý v prípade mimoriadnych situácií umožní spätne získať prehľad o tom, čo sa v skutočnosti vo vozidle dialo pred, počas a po vzniku mimoriadnej udalosti. Presné údaje o prepravených cestujúcich bude mať dopravný podnik vďaka ich automatickému počítaniu. Doplnené bolo do ďalších 38 vozidiel mestskej hromadnej dopravy. Systém zaeviduje počet nastupujúcich a vystupujúcich cestujúcich na jednotlivých zastávkach a zaznamená ich do vozidlového informačného systému. Pri následnej analýze údajov bude mať dopravca prehľad o tom, ako sa počas trasy vyvíja obsadenosť. Údaje neskôr poslúžia na efektívne plánovanie vozidiel s príslušnou kapacitou na jednotlivé spoje a linky. Ďalšia etapa projektu informatizácie mestskej hromadnej dopravy počíta s novými elektronickými zastávkovými panelmi. Informačné panely budú cestujúcich informovať o čísle a smere linky či o príchode jednotlivých spojov. „Každý zastávkový panel bude vybavený prijímačom signálu z diaľkového ovládania nevidiacich alebo slabozrakých cestujúcich. Systém následne „prečíta“ cestujúcemu všetky aktuálne zobrazené údaje na paneli a nevidiaci či slabozraký cestujúci získa informáciu o príchode linky. Každý panel bude obsahovať aj riadok pre správu dispečera v prípade nehôd či mimoriadnych udalostí,“ vysvetlil dopravno-prevádzkový riaditeľ DPMŽ Ján Šimko. Na zastávky MHD sa nainštaluje spolu 50 kusov panelov. Napájané budú elektrickou energiou získanou najmä z trakčného vedenia. Niektoré informačné panely budú vybavené aj kamerami, ktoré budú monitorovať bezpečnosť v okolí. Dokončenie tejto etapy projektu je naplánované do 30. septembra 2023. Dopravný podnik mesta Žiliny realizuje projekt informatizácie MHD vďaka spolufinancovaniu z Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom IROP vo výške nenávratného finančného príspevku 906 404,94 eur. Mesto Žilina sa na projekte spolupodieľa sumou 47 705,52 eur.