Žilinskú radnicu čaká rekonštrukcia

ilustračná foto - radnicailustračná foto - radnica

Žilinskú radnicu čaká v najbližších rokoch rozsiahla rekonštrukcia. Známy symbol mesta nachádzajúci sa priamo v srdci Mariánskeho námestia zmení svoj interiér a funkčne tak bude viac slúžiť širokej verejnosti.

Prvotným krokom bolo vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa architektonickej štúdie interiéru radnice, ktorú zorganizovalo mesto Žilina v spolupráci s útvarom hlavného architekta. Cieľom bol výber optimálneho a najkvalitnejšieho riešenia so zachovaním a zvýšením funkčnosti tejto reprezentatívnej budovy. Na základe prieskumu trhu a referencií vyhlasovateľ stanovil 2 kritériá vyhodnotenia súťaže a vyzval 6 architektov, resp. architektonické tímy na predloženie cenovej ponuky a ideového návrhu sobášnej sály, ktorá sa nachádza na prízemí budovy.

Predložené ideové návrhy sobášnej sály posúdili v apríli tohto roku formou diskusie odborná porota v zložení – Ing. arch. Dušan Voštenák, Ing. arch. Peter Bohuš, Ing. Mgr. Katarína Gazdíková, PhD., Ing. arch. Rudolf Chodelka a Ing. arch. Lenka Likavčanová. So stanoveným zadaním sa podľa nich najlepšie vysporiadal bratislavský ateliér GRAU architects, s.r.o. Porota pri víťaznom návrhu ocenila  jednoduché elegantné riešenie interiéru s dôrazom na akustické vlastnosti priestoru. Kladne hodnotila i materiálové riešenie s dôrazom na zachovanie hodnotných prvkov interiéru – zachovanie vitráží, gobelínu a klenbového stropu. Autori návrhu vhodným spôsobom vyriešili aj potrebu úložného priestoru, ktorý vyplýva z variability podujatí či osvetlenie interiéru.

Cieľom architektonickej štúdie je prispôsobiť priestory radnice súčasným požiadavkám, vytvoriť reprezentatívny priestor s dôrazom na kvalitu dizajnérskeho detailu, s kvalitným materiálovým riešením a dodržaním protokolu oficiálnych stretnutí pri organizácii obradov a podujatí pre verejnosť, či akcií vyplývajúcich z potrieb samosprávy, ako sú slávnostné zasadania zastupiteľstva, prijímanie reprezentačných návštev, vzácnych hostí a pod.

Víťazný tím počas júna vypracoval architektonickú štúdiu interiéru celého objektu radnice. Na základe tohto dokumentu bude následne spracovaný realizačný projekt interiéru firmou PAMARCH s.r.o., ktorá je autorom realizačného projektu na rekonštrukciu objektu v celom rozsahu.

Víťazný návrh rekonštrukcie radnice si môžete pozrieť v priloženom PDF pod článkom.