Žilinskí športovci môžu nominovať najúspešnejších spomedzi seba

Športovec mesta Žilina za rok 2020 a 2021Športovec mesta Žilina za rok 2020 a 2021
Športové kluby v Žiline môžu aj tento rok nominovať najúspešnejších športovcov mesta za rok 2020 a 2021. Okrem nich si ocenenia v tradičnej ankete, ktorú mesto organizuje od roku 2009, odnesú aj najúspešnejšie športové kolektívy, podujatia či tréneri za dlhoročnú významnú činnosť v oblasti športu. Oceňovanie za uplynulé dva roky sa uskutoční z dôvodu, že vlani sa pre pandémiu koronavírusu nekonalo. Vyhlásené sú kategórie: dospelí športovci – jednotlivci vo veku od 19 rokov, mládežníci vo veku od 10 do 18 rokov, športový kolektív (spoločné mládežnícke tímy aj tímy dospelých športovcov), významné športové podujatie organizované žilinským klubom v roku 2020 a 2021 a významná činnosť športového trénera za rozvoj, dlhoročné zásluhy a preslávenie športu v meste Žilina. Športový klub môže navrhnúť maximálne troch športovcov a dva športové tímy. Pri každom športovcovi je nutné uviesť jeho identifikačné údaje, dosiahnuté výkony za rok 2020 a 2021 aj zdroje overenia výsledkov, počet účastníkov súťaže, v ktorej bol dosiahnutý výkon, počet aktívnych členov v klube, názov a adresu národného zväzu, názov príslušnej medzinárodnej organizácie a informáciu, či ide o olympijský šport. Pri významnom športovom podujatí je potrebné uviesť úplný názov, počet účastníkov, počet zúčastnených krajín, výsledky a propozície. Vyplnená návratka musí byť potvrdená štatutárom klubu. „Žilinskí športovci každoročne potvrdzujú, že svojimi výkonmi patria medzi špičku. Mnohí z nich šíria opakovane dobré meno nielen mesta, kraja, ale celej Slovenskej republiky. Bude mi preto cťou opäť oceniť tých najúspešnejších a poďakovať tak nielen športovcom, tímom, trénerom, ale všetkým, bez ktorých by šport v meste neexistoval,“ uviedol primátor mesta Peter Fiabáne. Anketa sa týka len športových klubov v meste Žilina, zohľadňuje sa však aj úspech Žilinčanov pôsobiacich v iných slovenských kluboch, ktorí dosiahli úspech v rámci reprezentácie Slovenskej republiky. Súťaž je otvorená aj pre zdravotne postihnutých športovcov. Nominácie radnica prijíma do 15. marca, a to prostredníctvom vyplnených nominačných formulárov, ktoré je potrebné poslať poštou na adresu mestského úradu (Mestský úrad Žilina, Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina), elektronicky e-mailom na adresu matej.franek@zilina.sk alebo priniesť osobne na podateľňu úradu. Propozície ankety, formuláre nominácie spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov sú k dispozícii na stiahnutie: https://sport.zilina.sk/2022/vyhlasenie-najuspesnejsich-sportovcov-mesta-zilina-za-rok-2020-a-2021/ alebo nižšie v prílohách. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 11. apríla o 18.00 hod. v Mestskom divadle Žilina.