Žilinskí seniori sa zúčastnili jedinečnej súťaže Senior Európan 2022

ilustračná fotoilustračná foto
Informačné centrum Europe Direct Univerzitnej knižnice UNIZA v Žiline v spolupráci s mestom Žilina vyhlásilo počas septembra súťaž určenú všetkým aktívnym seniorom – Senior Európan 2022. Záštitu nad súťažou prebrala zástupkyňa primátora Barbora Birnerová. Išlo o pilotný projekt, ktorý zatiaľ na Slovensku ešte nebol realizovaný. Cieľom súťaže bolo umožniť aj cieľovej skupine starších ľudí zoznámiť sa s históriou, štruktúrou, možnosťami spolupráce a fungovaním Európskej únie. Súťaž pozostávala z troch kôl a riadila sa vopred schváleným štatútom. Do súťaže sa v prvom ročníku zapojili 4 denné centrá seniorov, počet zapojených tímov bol 7 a spolu súťažilo 25 senioriek. V príprave urobili veľký kus práce, naštudovali si európsku históriu, inštitúcie, zbierali informácie o európskom parlamente, predstaviteľoch Európskej únie a dozvedeli sa tiež veľa zaujímavostí o európskom spoločenstve, čo bolo vidieť aj na priebehu a výsledkoch súťaže. Výsledky ani nemohli byť  lepšie a tesnejšie. Vyhodnotenie sa uskutočnilo na pôde Mestského úradu v Žiline v piatok 14. októbra. Cenu pre víťazné družstvo odovzdal výhercom primátor mesta Peter Fiabáne. U