Žilinské pamiatky zasvietia na modro

radnica na modroradnica na modro

Každý rok v septembri si po celom svete pripomíname Medzinárodný týždeň nepočujúcich ľudí (18. – 24. september) a zároveň Medzinárodný deň posunkových jazykov (23. september). Sluchovo znevýhodnení poukazujú na svoje informačné a komunikačné potreby, na dôležitosť používania posunkového jazyka, ako aj na spoločenské úsilie nepočujúcich, vlád, zástupcov občianskych združení, aby boli uznané a propagované národné posunkové jazyky, ktorých je viac ako 200 na celom svete.

Žilinská samospráva sa pripája k iniciatíve mnohých miest a krajín, ktoré pri tejto príležitosti vysvietia svoje budovy či pamiatky na modro, podporia národný posunkový jazyk a prejavia solidaritu s komunitou nepočujúcich. V piatok večer (22.9.) sa do modrej farby zahalí Radnica mesta Žilina, Sirotár i Burianova veža.