Žilinské pamiatky sa rozsvietia na modro, verejnosť upozornia na autizmus

radnica na modroradnica na modro

Zvýšiť povedomie o autizme, snaha začleniť autistov medzi seba a vytvoriť im podmienky pre zmysluplný život sú ciele kampane Rozsvieťme to na modro. V dňoch od 1. do 3. apríla sa do nej zapojí aj žilinská samospráva rozsvietením mestskej radnice a Burianovej veže v modrých farbách, pripojí sa aj Považské múzeum rozsvietením Budatínskeho hradu.  

Iniciatíva  Rozsvieťme to na modro  vychádza z jednej  najvýznamnejších svetových organizácií Autism Speaks. Druhý apríl bol rezolúciou Organizácie Spojených národov prijatý ako Svetový deň povedomia o autizme.

Modré svetlo pomáha zacieliť pozornosť verejnosti na autizmus – vývinovú poruchu, ktorá ovplyvňuje v súčasnosti viac ako 70 miliónov ľudí na celom svete. Autizmom trpí viac ľudí ako cukrovkou a AIDS dohromady. Jeho symbolom je modrá farba, teda farba komunikácie a ústredná farba celej kampane Light it up blue

Autizmus je celoživotná porucha vývinu, ktorú charakterizujú nedostatky v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti. Prejavuje sa u detí od detstva, väčšinou do piatich rokov. Má viacero foriem, každá môže mať inú intenzitu prejavov. Druhy autizmu sú rôzne, pričom niekedy sa autistické rysy môžu zásadne líšiť a nie vždy je prítomná mentálna retardácia. Pravé príčiny vzniku autizmu sú neznáme a lekárska veda zatiaľ neprišla na pôvod ochorenia. Väčšina odborníkov sa domnieva, že ochorenie spôsobuje kombinácia viacerých faktorov. Deti trpiace autizmom potrebujú špeciálne vzdelávanie a celoživotnú starostlivosť.

Široká verejnosť môže 2. apríla svoju solidaritu s autizmom prejaviť modrým oblečením.