Žilinské mosty čakajú rekonštrukcie, mnohé sú v zlom technickom stave

doprava (2)doprava (2)

Žilinská samospráva aktívne rieši zlý technický stav mnohých mostných objektov na území Žiliny. Mesto intenzívne zabezpečuje potrebné prípravné činnosti, aby sa v krátkom čase dočkali primeraných úprav a rekonštrukcie štyri najvyťaženejšie a najrizikovejšie mosty, ktoré dlhodobým zanedbávaním vykazujú vizuálne zásadnejšie porušenia. Napriek množiacim sa upozorneniam na zlý technický stav mostov, ešte v roku 2018 nemala Žilina k dispozícii žiadnu centrálnu evidenciu takýchto objektov a ku niektorým mostom ani základné technické dokumentácie či údaje.

Po kompletnom pasporte a technickej evidencii dopravných objektov v meste, samospráva ku koncu roku 2019 evidovala 88 mostných objektov, ktoré sa nachádzajú na ploche asi 70 900 metrov štvorcových. „Po technickej evidencii sme zistili, že viaceré mostné objekty nie sú zaradené v majetku mesta a vzniká problém v prípade potreby ich rekonštrukcie vzhľadom na rozpočtové pravidlá. Nejde pritom o malé číslo, jedná sa približne o 45 percent z celkového počtu mostných objektov,“ vysvetlil primátor Žiliny Peter Fiabáne. V súčasnosti mesto v spolupráci so Slovenskou správou ciest rieši možnosti majetkového vysporiadania na hlavnom komunikačnom ťahu mestom.

Na základe diagnostiky mesto zabezpečilo projekčné riešenie mostov na ulici Matice Slovenskej, získalo finančné prostriedky a v súčasnosti je návrh na zmenu rozpočtu vo výške 110-tisíc eur určených na rekonštrukciu v zmysle projektovej dokumentácie. Ak mestské zastupiteľstvo finančné prostriedky schváli, práce sa budú realizovať ešte v tomto roku. „Zabezpečili sme aj diagnostiku mosta na ulici Sv. Cyrila a Metoda, aby sa potvrdil rozsah dlhodobého neriešenia. Máme pripravenú zmenu v rozpočte vo výške 25-tisíc eur na projekčné riešenie rekonštrukcie. Pokiaľ by sme v rozpočte finančné prostriedky mali a budú schválené, predpokladám v tomto roku prípravu projektu a na prelome rokov získanie povolenia na rekonštrukciu,“ priblížil primátor Peter Fiabáne.

Po zabezpečení projektového riešenia sa v súčasnosti uskutočňuje inžinierska činnosť pre získanie povolenia na obnovu pešej lávky ponad Obchodnú ulicu. V prípade, ak povoľovacie konanie neskomplikujú problémy, povolenie by malo byť vydané v priebehu tohto roka. Aby rekonštrukcia nezaťažila rozpočet, mesto spojilo rekonštrukciu tohto mostného objektu s projektom existujúcej cyklotrasy a takto plánuje podať žiadosť na financovanie z externých zdrojov. Realizácia sa predpokladá v budúcom roku, a to bez zásadného dopadu na rozpočet mesta v prípade schválenia projektu financovaného cez eurofondy. Odbornou diagnostikou prešla aj pešia lávka ponad Centrálnu ulicu. V súčasnosti má mesto podľa rozpočtových možností záujem pripraviť technické riešenie mosta a získanie povolenia na jeho rekonštrukciu.

„V agende dopravných objektov sme sa posunuli výrazne vpred, no napriek tomu historicky investičný a údržbový deficit komplikuje plánovanie. Často narážame aj na okamžité neočakávané potreby stavebných zásahov,“ podotkol primátor.

Urgentné rekonštrukcie si v roku 2019 vyžiadal havarijný stav mosta v Zádubní pri školskom zariadení a mimoriadna situácia na okružnej križovatke Rondel. Mimoriadnu situáciu na estakádnej kruhovej križovatke (Rondli) vyhlásilo mesto 19. mája 2019 po nočnom požiari, ktorý vznikol na železničnej zastávke Žilina – Záriečie a rozšíril sa na priľahlý mostný objekt a jeho piliere. S technickým zabezpečením poškodenej časti Rondla sa začalo už 21. mája 2019. Stavební robotníci postupne začali otryskávať zasiahnuté časti mosta vysokým tlakom vodného prúdu, čím sa plochy vyčistili a mohol sa zistiť rozsah poškodení. Následne sa vykonali hĺbkové sondy, odobrali vzorky betónu a mesto dalo vypracovať analýzu vzoriek. Výsledky nepreukázali také štrukturálne mineralogické zmeny, ktoré by potvrdzovali poškodenie betónu vplyvom rozsiahleho požiaru.

„To, že okružná križovatka Rondel patrí do majetku mesta, sa definitívne potvrdilo v minulom roku. Vzhľadom na chýbajúcu dokumentáciu či už technického riešenia, ale aj vlastníckych vzťahov absolvovali zástupcovia mesta viacero stretnutí s predstaviteľmi ministerstva dopravy a Národnej diaľničnej spoločnosti. Čo sa týka nákladov a technického riešenia, s tým sú spojené ďalšie nedoriešené majetkovo-právne vzťahy medzi Slovenskou správou ciest a mestom Žilina,“ povedal primátor Peter Fiabáne. V súčasnosti sa uskutočňujú rokovania o jednoznačnom definovaní vlastníka pri všetkých objektoch dopravného ťahu mestom Kragujevská –  Mostná –  Nemocničná – Košická.

Rekonštrukcia havarijného stavu mosta v Zádubní pri školskom zariadení v roku 2019 stála vyše 36-tisíc eur. Najdôležitejšou prácou bola oprava nosnej konštrukcie mosta. Okrem toho sa spevnili okrajové časti mosta po oboch stranách, čo po ukončení stavebných prác zvýšilo zaťažiteľnosť mosta na 20 ton.