Žilinské Komunitné centrum má nové workoutové ihrisko

ihrisko Bratislavska 1ihrisko Bratislavska 1

Komunitné centrum Na predmestí v Žiline má nový prírastok v podobe moderného ihriska. Investícia v hodnote viac ako 19-tisíc eur má rozšíriť možnosti využitia voľného času pre obyvateľov ulice Bratislavská.

Nové workoutové ihrisko na ulici Bratislavská má slúžiť najmä pre potreby komunitného centra Na predmestí. Stavba obsahuje prvky, ktoré ponúkajú viacero príležitostí využitia. Hlavnú zostavu tvorí 5 hrázd, šikmá, zvislá a vodorovná rebrina s bočnými úchopmi, trojhrazda a dvakrát úchop na tzv. ľudskú vlajku. Zacvičiť si tiež možno na kľukovacích madlách a veľkých bradlách. Informačná tabuľa s inštrukciami poskytuje podrobný návod na bezpečné a efektívne využívanie vybavenia zóny.

„Aj touto cestou chceme motivovať najmä mladistvých z Komunitného centra k tomu, aby sa šport stal súčasťou ich života, aby trávili svoj voľný čas aktivitou, ktorá rozvíja nielen ich telo, ale i myseľ. Veríme, že rozšírenie možností budovania zdravých návykov pomôže mladým ľuďom pri ich sociálnom začlenení,“ doplnil primátor mesta Žilina Peter Fiabáne.

Ihriská podobného typu sa vo verejnom priestore tešia veľkej obľube, vybudovala samospráva už na viacerých miestach. V minulom roku jedno z nich rozšírilo areál Základnej školy Limbová, v roku 2022 pribudlo v rámci revitalizácie vnútrobloku Georgesa de Lannuriena. Ďalšie možno nájsť v Zástraní, Budatíne, Považskom Chlmci a Mojšovej Lúčke.

Projekt výstavby na Bratislavskej ulici bol financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.