Žilinské cintoríny sa pripravujú na sviatky

ilustračná fotoilustračná foto
Prelom októbra a novembra patrí každoročne spomienke na zosnulých. Sviatok všetkých svätých pripadá tento rok na utorok 1. novembra, nasledujúci deň, v stredu 2. novembra si pripomenieme Pamiatku zosnulých alebo ľudovo Dušičky. Na intenzívny nápor ľudí sa pripravujú aj žilinské cintoríny, zvýšené bezpečnostné opatrenia prijme Mestská polícia v Žiline a posilnenými spojmi MHD vyjde cestujúcim v ústrety Dopravný podnik mesta Žiliny. Správca žilinských pohrebísk ŽILBYT, s. r. o. prevádzkuje v súčasnosti sedemnásť cintorínov, ktoré budú počas sviatkov 1. a 2. novembra prístupné nepretržite. Na cintorínoch budú častejšie dopĺňané zásoby vody, zvýši sa počet kontajnerov na odpad aj intervaly ich odvážania. Zabezpečené budú tiež mobilné toalety na cintoríne v Závodí a na Novom cintoríne. ŽILBYT žiada návštevníkov o rešpektovanie prevádzkového poriadku pohrebísk a vzájomnú toleranciu, keďže sa na cintorínoch očakáva vyšší počet návštevníkov. V prípade potreby je pre verejnosť k dispozícii aj nonstop dispečing na mobilných telefónnych číslach: 0905 509 090 a 0905 787 342. Mestská polícia prijme v dňoch 29. októbra až 1. novembra opatrenia vo forme zvýšeného dohľadu, ktorého cieľom bude zabezpečenie verejného poriadku, usmerňovanie návštevníkov cintorínov a ochrana majetku občanov. Vzhľadom na očakávané zhustenie premávky a zvýšený počet parkujúcich vozidiel v okolí cintorínov mestská polícia vyzýva občanov, aby rešpektovali pokyny vyplývajúce zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, dopravného značenia a pokyny príslušníkov mestskej polície. Ďalej odporúča, aby občania neponechávali cennosti vo vozidlách a nezabudli ich riadne zabezpečiť. Počas sviatočných dní je potrebné dbať na čistotu verejných priestranstiev, na ochranu pred vznikom požiarov a byť ohľaduplný voči starším ľuďom. Kontaktné telefónne čísla na Operačné stredisko Mestskej polície v Žiline sú: 041/5621 166 alebo 159. Na vyšší nápor cestujúcich počas sviatkov sa pripravuje aj Dopravný podnik mesta Žiliny. V mestskej hromadnej doprave bude od 28. októbra do 31. októbra platiť prázdninový režim – jesenné prázdniny. Pri príležitosti Pamiatky zosnulých bude zabezpečená mimoriadna preprava 1. novembra z centra mesta na Starý aj Nový cintorín po trase linky č. 31. Zo sídlisk Vlčince, Solinky, Hliny po trase linky č. 1 so zachádzaním na Nový cintorín. Odchody spojov: Linka č. 31 – Železničná stanica: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 hod., PIETA, krematórium: 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 hod.; Linka č. 1 – PIETA, krematórium: 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.15, 16.15 hod.. Na trase linky č. 21 spoje, ktoré končia na Námestí sv. J. Bosca, budú pokračovať na konečnú Bánová, Colnica. V súvislosti s blížiacimi sa sviatkami spustilo mesto Žilina výzvu Dajme prednosť prirodzenej kráse kvetov, v ktorej apeluje na návštevníkov cintorínov, aby uprednostnili živé či sušené kvety a vence na hroboch.  Ich plastové náhrady síce vydržia dlhšie, ale sú veľkou záťažou pre životné prostredie. V prírode sa plastový odpad nerozkladá, škodí živočíchom i človeku. Navyše, jeho spaľovaním sa do ovzdušia uvoľňujú nebezpečné jedovaté látky.