Žilinské cintoríny sa pripravujú na intenzívne návštevy

sviečkasviečka
Jesenné obdobie sa každoročne spája so Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých, ľudovo Dušičkami. Zvýšený nápor ľudí pocítia všetky cintoríny aj na území nášho mesta. Žilinská radnica, Správca žilinských pohrebísk ŽILBYT s. r. o., Mestská polícia Žilina ako aj Dopravný podnik mesta Žiliny sa pripravujú na intenzívne návštevy cintorínov. Dušičky, každoročne prebiehajúce 1. a 2. novembra, pritiahnu tisíce ľudí, ktorí prichádzajú k hrobovým miestam svojich drahých zosnulých. Tieto sviatky spôsobujú zvýšený počet ľudí na cintorínoch a nápor návštevníkov sa môže stať kritickým. Mesto Žilina, Správca žilinských pohrebísk, Mestská polícia a aj Dopravný podnik mesta Žiliny sa na nápor pripravujú viacerými opatreniami. Počas obdobia prichádzajúceho sviatku sa bude na cintorínoch zabezpečovať častejšie dopĺňanie vody a odvoz komunálneho odpadu. Na Novom cintoríne a na cintoríne v Závodí budú umiestnené aj mobilné toalety. Všetkých 17 cintorínov bude pre návštevníkov otvorených nepretržite. Samospráva eviduje zvýšený záujem o stavebné práce a úpravu hrobov. Na základe Prevádzkového poriadku pohrebísk mesta Žilina je stanovené, za akých podmienok je možné na pohrebisko vstupovať za účelom opravy, budovania a iných stavebných prác. To je možné výlučne na základe vydaného povolenia vstupu na stavebné – kamenárske práce. O povolenie môžu prevádzkovateľa pohrebísk požiadať nájomcovia hrobového miesta, ktorý majú platnú nájomnú zmluvu, a to ešte pred začatím takýchto prác. Správca žilinských pohrebísk dlhodobo rieši problém aj s nájomcami hrobových miest, ktorí nemajú aktuálne údaje v zmluvách o nájme hrobového miesta. Z tohto dôvodu bude v najbližších dňoch prebiehať označovanie hrobov, kde správca žilinských pohrebísk eviduje nezrovnalosti v nájomných zmluvách, s odkazom a prosbou, aby nájomcovia kontaktovali prevádzkovateľa. Na sviatky sa pripravuje aj Dopravný podnik mesta Žiliny. Pri príležitosti Sviatku všetkých svätých bude dňa 1. novembra 2023 zabezpečená mimoriadna preprava z centra mesta na Starý aj Nový cintorín po trase linky č. 31 a rovnako zo sídlisk Vlčince, Solinky, Hliny po trase linky č. 1 so zachádzaním na Nový cintorín, Krematórium. Taktiež všetky spoje linky č. 21 budú predĺžené na konečnú zastávku Bánová, Colnica, s cieľom obslúžiť aj cintorín v Bánovej. Mestská polícia Žilina počas tohto sviatku zvýši dohľad. V dňoch od 28. októbra do 1. novembra 2023 budú opatrenia vo forme zvýšeného dohľadu, s cieľom zabezpečiť verejný poriadok, usmerniť návštevníkov cintorínov a ochrániť majetok občanov. Mestská polícia vyzýva občanov, aby dodržiavali pokyny, vyplývajúce zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, dopravného značenia a pokyny príslušníkov mestskej polície, vzhľadom na očakávané zhustenie premávky v okolí cintorínov. Mesto Žilina zdôrazňuje význam zachovania rešpektu voči zosnulým a žiada verejnosť, aby dbala na pokoj a poriadok na cintorínoch. Tiež návštevníkov cintorínov žiadame, aby minimalizovali negatívne vplyvy na životné prostredie. Pamiatku zosnulých si môžeme uctiť aj bez vytvárania zbytočného odpadu.