Žilinská univerzita realizuje prieskum zameraný na mobilitu občanov počas pandémie COVID-19

PrieskumPrieskum

Katedra cestnej a mestskej dopravy Žilinskej univerzity realizuje prieskum vplyvu pandémie na správanie obyvateľstva z pohľadu mobility.

Zapojte sa do prieskumu vyplnením dotazníka, ktorý je dostupný na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl_-xmHn3w9U14PhTZZEq5LBSyZJeOjH5R6-rlwGTJ3KoFqQ/viewform?usp=sf_link. Vyplnenie dotazníka vám nezaberie viac ako 5 min. Výsledky z tohto prieskumu budú spracované a použité na účely ďalšieho strategického plánovania.

Vo výskume zameranom na zhodnotenie situácie v doprave po zasiahnutí pandémiou COVID-19 sa zisťuje vývoj mobility a dopravné správanie obyvateľstva v tejto mimoriadnej situácii. Výstupom bude návrh opatrení a riešení pre zvýšenie bezpečnosti a atraktivity verejnej hromadnej osobnej dopravy.

Dotazník je zameraný na:

  • dopady COVID-19 na trvalé zmeny činnosti dopravného správania v období po epidémii a obnovenie dôvery v ekologicky priaznivé druhy dopravy v krátkom a strednodobom horizonte a vývoj subjektívneho vnímania hromadnej dopravy v čase,
  • subjektívne vnímanie situácie v súvislosti s epidémiou COVID-19, jej vplyv na aktivity a dopravné správanie a postoje používateľov k verejnej doprave, zdieľaným cestám automobilom s inými používateľmi a preferenciou individuálneho motorizmu.