Žilinská univerzita hľadá v populárnej súťaži nové talenty

Studuj-dopravu-Objav-FPEDASStuduj-dopravu-Objav-FPEDAS

Mesto Žilina podporuje aktivitu, ktorú organizuje Fakulta  prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Cieľom súťaže Objav PEDAS – Študuj dopravu – Zelená doprava je nájsť talentovaných stredoškolákov a podporiť ich vzťah k štúdiu dopravy.

Dlhodobým zámerom žilinskej radnice je podpora aktivít, ktoré sa týkajú školstva, mládeže i rozvoja vzdelaných a talentovaných ľudí. „Oceňujem, že Žilinská univerzita ponúka mladým ľuďom príležitosť ukázať svoj potenciál, pričom v mnohých prípadoch môžu svojimi kreatívnymi nápadmi inšpirovať aj ostatných. Naším spoločným záujmom je zároveň prilákať záujemcov o štúdium dopravy a vytvoriť im podmienky na to, aby sa mohli kvalitne rozvíjať,“ uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Súťaž Objav PEDAS – Študuj dopravu – Zelená doprava vyhlásila Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov a koná sa pod záštitou ministra dopravy SR. Študenti stredných škôl môžu rozhodnúť o tom, aká by mohla byť budúcnosť dopravy, ako riešiť jej problémy

s ohľadom na životné prostredie, a to od osobnej cez vodnú až po leteckú dopravu. Súťažiaci si pri tvorbe projektov vyberajú zo šiestich tém – drony a ich budúcnosť v doprave, vodná doprava – zelená doprava, verejná osobná doprava – problémy a riešenie jej atraktívnosti a efektívnosti, doprava a možnosti znižovania jej negatívnych dôsledkov na životné prostredie, návrhy na ekologickejšiu dopravu v mojom meste/obci a distribúcia zásielok s minimálnym negatívnym dopadom na životné prostredie.

„Projekt Študuj dopravu plne podporujeme, a to s cieľom priblížiť žiakom možnosti stredoškolského vzdelania v oblasti dopravy, previazanie s praxou, pokračujúcim štúdiom na vysokej škole a v neposlednom rade najmä možnosťou uplatnenia sa na trhu práce. Spoločnou víziou je tiež vychovať odborníkov na dopravu, ktorá je kľúčovým odvetvím v mnohých oblastiach hospodárskeho a sociálneho rozvoja,“ skonštatoval vedúci odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia Mestského úradu v Žiline Radoslav Vozárik.

Stredoškoláci majú možnosť súťažiť aj v tímoch, maximálne však v trojiciach a pod odborným vedením pedagogických zamestnancov školy. „Fakulta chce aj touto formou rozvíjať vzťah žiakov k štúdiu dopravných odborov a k hľadaniu ekologických riešení dopravných systémov pre udržateľné smerovanie dopravy v spoločnosti,“ vysvetlila koordinátorka súťaže Eva Nedeliaková.

Zapojení študenti môžu získať atraktívne ceny, ale najmä cenné skúsenosti, ktoré ich nasmerujú bližšie k budúcemu povolaniu v oblasti dopravy. Svoje projekty môžu prihlasovať do 10. mája. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 28. júna v hlavnej budove rektorátu Žilinskej univerzity v Žiline.

Objav PEDAS – Študuj dopravu, Zdroj fotografie: UNIZA