Žilinská samospráva ukončila ďalšiu etapu modernizácie zastávok MHD

modernizácia MHDmodernizácia MHD

Mesto Žilina má za sebou tretiu etapu modernizácie zastávok mestskej hromadnej dopravy (MHD). Rekonštrukčné práce, ktoré sa realizovali od marca tohto roka nadväzovali na predchádzajúce dva dokončené projekty, spolu je momentálne obnovených 47 zastávok.

V tretej etape bolo zmodernizovaných 13 zastávok, a to na Vysokoškolákov v smere na Vlčince, Žilinská univerzita v oboch smeroch, Závodská v smere do centra, Tajovského v oboch smeroch, Kultúrny dom (Bytčica) v smere do Žiliny, Polícia v smere Hurbanova, zastávky Priemyselná a Hollého. Na sídlisku Solinky sa renovovali zastávky Limbová v smere do centra mesta a Centrálna v oboch smeroch.

Rekonštrukčné práce zahŕňali kompletnú výmenu podložia zálivu zastávky, ktorého výška sa prispôsobila tak, aby bola bezbariérová. Zvýšila sa kapacita a priepustnosť zálivov, čím sa skvalitní plynulosť cestnej premávky najmä počas dopravných špičiek. Súčasťou zmodernizovaných zastávok je automat na cestovné lístky, prístrešok, lavička a odpadkový kôš. Konštrukcia prístrešku zastávok má opäť neutrálnu antracitovú farbu.

„Cestovanie mestskou hromadnou dopravou namiesto využívania vlastných automobilov prispieva k odľahčeniu dopravy a zároveň k zlepšeniu kvality ovzdušia. Preto je naším cieľom zatraktívniť cestovanie MHD jej modernizáciou a investíciou do kvalitných služieb pre cestujúcich,” uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Projekt bol financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške 1 344 231,23 eur, zvyšnú časť vo výške 160 053,79 eur dofinancovalo z rozpočtu mesto Žilina.