Žilinská samospráva privítala významné kórejské spoločnosti

Kórea (55)Kórea (55)
Mesto Žilina privítalo delegáciu kórejských inovatívnych spoločností, ktoré sa zaoberajú robotikou, umelou inteligenciou a vodíkom. Cieľom návštevy Žiliny bolo nadviazanie vzájomnej spolupráce medzi kórejskými a slovenskými spoločnosťami, výmena skúseností a diskusia o možnostiach vytvorenia perspektívnych investícií. Zástupcovia mesta Žilina, Žilinského samosprávneho kraja, Žilinskej univerzity v Žiline a  Inovačného centra INOVIA sa na radnici stretli so zástupcami kórejských spoločností Doosan Robotics, Neuromeka, Daliworks, Curexo, Brils, Vrillar a Yonsei University. „Na základe dvoch misií do Kórey, ktoré sme zorganizovali minulý rok, sme sa rozhodli, že tentokrát to urobíme naopak, a kórejských podnikateľov pozveme na Slovensko. Táto návšteva je výbornou príležitosťou predstaviť inovatívnym firmám naše prostredie, ľudí či možnosti, a zároveň si s nimi vymeniť dôležité skúsenosti a nápady,“ uviedol Michal Bordean z Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Soule. Kórejskí podnikatelia navštívili počas niekoľkodňového pobytu na Slovensku mestá Bratislava, Žilina a Košice. „Robotické riešenia sú pre naše hospodárstvo nevyhnutnosťou. Výroba sa jednoznačne posúva k automatizácii a výskum v tejto oblasti nám zabezpečí prosperitu na ďalšie desaťročia,“ doplnil Juraj Kovář z Konzulátu Kórejskej republiky na Slovensku. „Moderné riešenia ohľadom digitalizácie, informatizácie, energetiky, ale aj robotiky, to sú práve tie výzvy, ktorým čelíme, a veľmi radi by sme vytvárali partnerstvá, ktoré nás posunú ďalej. Verím, že aj toto stretnutie pomôže v rozhodovaní sa kórejských podnikateľov investovať na Slovensku, a to konkrétne v našom regióne. Rovnako verím, že tu nájdu potenciálnych partnerov, s ktorými nadviažu úspešnú spoluprácu,“ skonštatoval žilinský primátor Peter Fiabáne s tým, že samospráva bude pri konkrétnych projektoch súčinná a pripravená pomôcť. „Veľmi ma teší, že môžeme prijať pre nás dôležitú delegáciu. Žilinský kraj má záujem byť lídrom v robotike a automatizácii a spoločne s mestom a univerzitou budeme radi, pokiaľ sa nám tento úmysel podarí naplniť. Uvedomujeme si, že konkurencia v tejto oblasti je veľmi veľká, a preto potrebujeme hľadať silných a stabilných partnerov,“ uviedla predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja, podľa ktorej veľmi nápomocnou organizáciou je práve Inovačné centrum INOVIA. Spoločne ho v roku 2021 založili mesto Žilina, Žilinský samosprávny kraj a Žilinská univerzita v Žiline.