Žilinská samospráva pokračuje v boji s vizuálnym smogom

BLB 3BLB 3
Mesto Žilina napreduje v boji proti nelegálnym bilbordovým plochám, ktoré vytvárajú vizuálny smog v meste a jeho okolí. V priebehu apríla a mája 2023 bolo na základe konania samosprávy odstránených 18 bilbordov. V súvislosti s odstránením ďalších reklamných plôch žilinská radnica s agentúrami intenzívne rokuje. Koncom minulého roka demontovala samospráva z verejných priestranstiev ďalších 12 reklamných stavieb, ktoré stáli na pozemkoch mesta. Nelegálne reklamné stavby na Predmestskej ulici, na sídlisku Solinky, Vlčince a Hájik odstránila spoločnosť, ktorá zabezpečovala aj ich uskladnenie a následnú likvidáciu. Mesto Žilina tak plní záväzok o čistejšom verejnom priestore a podniká ďalšie kroky v boji s nežiaducim vizuálnym smogom. Už v minulosti samospráva masívne demontovala reklamné stavby popri hlavnom cestnom ťahu na Martin či Kysuce. Následne bol vypracovaný pasport nelegálnych reklamných stavieb. Okrem reklamných zariadení, ktoré boli odstránené z mestskej pamiatkovej rezervácie ešte v roku 2019 (Rosinská cesta, Priemyselná ulica, Ulica M. Rázusa a podobne), mesto na konci novembra 2020 demontovalo ďalších deväť reklamných stavieb – bilbordov, ktoré stáli na pozemkoch mesta (Ulica Vysokoškolákov, Nešporova, Tajovského, Hlinská, Matice slovenskej, Kvačalova, Priemyselná) bez platnej nájomnej zmluvy. V roku 2020 v rámci aktivít proti presycovaniu verejného priestoru žilinská radnica predstavila Manuál reklamy Mestskej pamiatkovej rezervácie Žilina, ktorý stanovuje základné regulatívy, princípy tvorby nových reklamných zariadení a reklamných stavieb, ako aj úpravu súčasných nevyhovujúcich reklám. Za posledné roky sa mestu podarilo dosiahnuť aj odstránenie ďalších nelegálne umiestnených reklamných zariadení,  pričom niektoré zmluvné vzťahy je nútené riešiť súdnou cestou. Okresný súd v Žiline 20. mája 2021 rozhodol, že spoločnosť euroAWK má odstrániť na vlastné náklady 25 kusov veľkoplošných reklamných panelov a 52 kusov citylight vitrín. Spoločnosť euroAWK sa voči rozhodnutiu odvolala, a tak súdny spor pokračuje. V novembri 2021 bolo na základe konania mesta odstránených ďalších 29 kusov nelegálnych reklamných stavieb – bilbordov. Po výpovedi nájomných zmlúv zo strany mesta v januári 2022 bolo reklamnou agentúrou odstránených ďalších 5 kusov citylight vitrín, ktoré boli umiestnené na pozemkoch mesta. V boji s reklamným smogom ide žilinská radnica príkladom, keďže si volí na informovanie verejnosti prostriedky, ktoré vizuálne nezaťažujú verejný priestor. Občanov pravidelne informuje prostredníctvom internetovej stránky mesta, sociálnych sietí, citylightov umiestnených v prístreškoch mestskej hromadnej dopravy či Radničných novín. K eliminácii reklamného smogu prispieva aj fakt, že samospráva žiadne veľkoplošné reklamné plochy vrátane bilbordov nevyužíva.