Žilinská samospráva má dva nové elektromobily pre rozvoz stravy seniorom

Elektromobil ponúka reálny dojazd na úrovni 300 kilometrov a k tomu rýchle nabíjanie.Elektromobil ponúka reálny dojazd na úrovni 300 kilometrov a k tomu rýchle nabíjanie.
V Žiline budú obedy pre seniorov rozvážať dva nové elektromobily. Radnica získala na ich nákup finančný príspevok z nórskych grantov. Nové vozidlá s nulovými emisiami prispejú k zníženiu znečistenia ovzdušia a prinesú výraznú úsporu pohonných látok. Kúpou nových elektromobilov pokračuje mesto Žilina v realizácii projektu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina podporeného v rámci Nórskych grantov 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. „Tieto dve nové elektrické vozidlá nám prinesú hneď niekoľko výhod, nielen z ekonomického hľadiska, no najmä z toho ekologického pohľadu. Vďaka výrazne nižšej uhlíkovej stope budú mať dopad na zmiernenie klímy v našom meste,“ uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne. Doplnil, že samospráva má v súčasnosti k dispozícii 6 vozidiel na prepravu stravy pre seniorov, ktorí sú na túto službu odkázaní. „Denne rozvezú približne 420 obedov a najazdia v priemere 240 kilometrov, v závislosti od plánu rozvozu,“ dodal P. Fiabáne. Seniori podľa jeho slov trpia zmenou klímy najviac, preto sa stali cieľovou skupinou projektu. Elektromobily teda plnia dve funkcie, odľahčia životné prostredie a zároveň slúžia pre najohrozenejšiu skupinu obyvateľov mesta na zabezpečenie rozvozu stravy. Nové elektrické vozidlá typu CITROËN JUMPY-e FURGON zakúpila žilinská radnica za takmer 94,5-tisíc eur. Automobily majú jednoduché ovládanie, ponúkajú reálny dojazd na úrovni 300 kilometrov a k tomu rýchle nabíjanie. Pri jazdách elektromobilmi nedochádza k žiadnym výfukovým emisiám látok znečisťujúcich ovzdušie v podobe oxidov dusíka a prachových častíc. Projekt s názvom Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina má za cieľ realizovať v meste opatrenia na zvýšenie schopnosti mesta adaptovať sa na zmenu klímy. Na aplikáciu týchto krokov získala žilinská samospráva viac ako 1,3 milióna eur. Časť projektových opatrení sa pritom venuje znižovaniu prehrievania urbanizovaných lokalít, časť je zameraná na odpadové hospodárstvo. Významnou súčasťou projektu je taktiež tvorba Stratégie adaptácie mesta Žilina na zmenu klímy. Informácie o projekte sú dostupné na: https://www.zilinaklima.sk/. loga