Žilinská radnica začala s údržbou verejných priestorov po zime

udrzba 2udrzba 2

Príchod jarných mesiacov je už tradične spojený s čistením. Samospráva tento rok vďaka priaznivým teplotám zahájila upratovanie o niečo skôr a v meste už vidieť prvé pozametané ulice a chodníky.

Mesto Žilina zabezpečuje pravidelné čistenie počas celého roka. Po ústupe zimy sa však objavil neporiadok a odpadky, ktoré boli v predchádzajúcich mesiacoch skryté pod snehom, ako aj štrk z posypov zľadovatených plôch. „Štandardne sme s jarnou údržbou verejného priestranstva začínali približne v druhej polovici marca. Vzhľadom na počasie sme dali prácam zelenú a už v týchto dňoch prebieha čistenie trávnatých plôch, kontajnerových stojísk, odvodňovacích zariadení, dopravných objektov či odstraňovanie čiernych skládok,“ informoval žilinský primátor Peter Fiabáne. Kompletný harmonogram komunálnych služieb nájdu občania na Komunálne služby – Mesto Žilina (zilina.sk).

V období od 4. marca do 21. apríla zároveň radnica postupne rozmiestňuje v jednotlivých mestských častiach veľkokapacitné kontajnery, do ktorých môžu obyvatelia vyhodiť napríklad starý nábytok. Lokality spolu s dátumami umiestnenia sú pravidelne zverejňované v aktualitách na webovej stránke mesta.

Samospráva sa snaží upriamiť pozornosť aj na dôležitosť vzdelávania spoločnosti k ekologickému správaniu a kampaňou Čisté mesto vyzýva verejnosť k ochrane a starostlivosti o prostredie, v ktorom žijeme. „Do kampane pozývame každého, komu záleží na svojom okolí a chce tak prispieť ku krajšiemu mestu. Ruku k dielu majú možnosť priložiť jednotlivci, školy, súkromné podniky či iné inštitúcie napríklad organizáciou zamestnaneckého čistenia ľubovoľnej mestskej lokality,“ doplnil P. Fiabáne. Čistenie môžu dobrovoľníci nahlásiť emailom na cistemesto@zilina.sk a mesto pre tieto potreby poskytne vrecia na odpad, rukavice, prípadne veľkokapacitný kontajner.

Pri príležitosti Dňa Zeme (22. apríl) plánuje samospráva v 16. a 17. kalendárnom týždni niekoľko ďalších aktivít zameraných na ochranu životného prostredia, zmenu správania a osvetu v oblasti ekológie. Tento dátum má byť pre každého z nás pripomienkou, že by sme sa mali o našu planétu starať a nechať ju v čo najlepšom stave pre ďalšie generácie. Mesto bude priebežne o podrobnostiach informovať.