Žilinská radnica sa venuje zmenám vo vzdelávaní

Nadregionálnu konferenciu pre pedagógov s názvom Budúcnosť tu a teraz, usporiadal odbor školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Žiline spoločne s Regionálnym centrom podpory učiteľov pre okresy Žilina a Bytča. Prvý ročník podujatia, na ktorom si mohla pedagogická verejnosť vypočuť pútavé prednášky, zúčastniť sa inšpiratívnych workshopov a vzájomne si vymeniť skúsenosti, sa uskutočnil 17. apríla 2024.

Pedagogická konferencia sa konala v priestoroch Mestského úradu v Žiline. Podujatie navštívilo 160 účastníkov, medzi ktorými boli riaditelia materských, základných i stredných škôl, pedagógovia, ako aj široká komunita ľudí, ktorí sa vzdelávaním zaoberajú na rôznych úrovniach. „Myšlienka zorganizovať túto konferenciu ma ako bývalého učiteľa nadchla, pretože je dôležité poskytovať učiteľom podporu v ich náročnom povolaní, dať im priestor v sebarozvoji, pomôcť im pracovať so stresom. Navyše, školstvo a vzdelávanie musí rovnako reagovať na zmeny, ktoré sa dejú vo všetkých oblastiach. Verím, že odídete s cennými informáciami a vo svojej praxi ich využijete,“ privítal zúčastnených primátor mesta Peter Fiabáne.  

Organizátori chceli konferenciou pomôcť pedagógom získať nové impulzy pre prácu s deťmi, vzájomne sa podporiť a inšpirovať. „Dnešné vzdelávanie musí byť inovatívne, mať prvky kritického myslenia, učiť pracovať s textom a najmä rozvíjať mäkké zručnosti. Napriek tomu, že vychovávame a pripravujeme deti na povolania, ktoré ešte ani neexistujú, je veľmi pravdepodobné, že o ich úspechu v živote nerozhodne len inteligencia, ale aj vlastnosti ako úcta a angažovanosť,“ povedala Monika Pastieriková, vedúca odboru školstva, mládeže a športu.

Konferencia o vzdelávaní bola rozdelená na dve časti. V dopoludňajšej si účastníci mohli vypočuť zaujímavé prednášky. Medzi témami dominovala zmena ako prirodzený jav či vplyv umelej inteligencie na vzdelávanie. Popoludní si organizátori pripravili workshopy s nadväzujúcimi praktickými aktivitami pre všetkých záujemcov.