Žilinská radnica pokračuje vo výmene dopravného značenia

výmena značeniavýmena značenia
Žilinská radnica pokračuje vo výmene dopravného značenia, ktorá súvisí s prevzatím parkovacej politiky pod správu mesta. Mesto Žilina vymieňa značenie postupne po uliciach na základe schváleného projektu organizácie dopravy zo strany Okresného dopravného inšpektorátu, ktorého spracovateľom je Žilinská univerzita v Žiline. Celkovo je potrebné vymeniť viac ako 500 dopravných značiek, pričom samostatne na jeden stĺpik sa montujú 3 dopravné značky (dokopy zhruba 1400 až 1500 značiek). Dopravné značenie bolo doposiaľ vymenené na Uliciach Vojtecha Tvrdého, Daniela Dlabača, J. Milca, Republiky, Kukučínova, 1. mája, Moyzesova, Na Závaží, Revolučná, Rybníky, Pivovarská, Predmestská, P. O. Hviezdoslava, Sad SNP, J. Scheera, J. Reka. Výmena dopravných značiek sa aktuálne realizuje na Ul. Pod hôrkou, Predmestská – pásmo B a na Hlbokej ceste. Zároveň sa aktuálne uskutočňujú výkopové práce a betonáž nových dopravných stĺpikov v častiach Hliny I a Hliny II. Dopravné značenie sa bude v týchto lokalitách osádzať v najbližších dňoch. Mesto Žilina zároveň informuje, že realizuje aj zmenu organizácie dopravy a osádzanie dopravného značenia, ktoré reguluje dopravu a parkovanie na Ulici M. R. Štefánika, a to ako samostatný projekt. Nové dopravné značenie v lokalite je realizované v zmenšenej veľkosti podľa aktuálnej právnej úpravy z dôvodu, že na danej komunikácii je plánovaná zóna s maximálnou povolenou rýchlosťou 30 km/h. Výmenu dopravného značenia samospráva realizuje tak, aby dosiahla obnovu v ucelených blokoch územia mesta. Po dokončení Ulice M. R. Štefánika bude takmer kompletne dokončené pásmo A, čím sa zabezpečí nadväznosť a prehľadnosť v dopravnom značení statickej dopravy. Aktuálne je na území mesta osadených viac ako 260 dopravných značiek, pričom každým dňom sa tento počet zvyšuje. Budúci týždeň mesto začne s výmenou dopravného značenia v lokalite Hliny III, následne v lokalitách Malá Praha, Hliny VIII, na Ul. Hollého, A. Kmeťa, na Murgašovej a Framborskej ulici. Je dôležité si uvedomiť, že realizácia výmeny značenia je závislá od času potrebného na výrobu, dodávku a samotnú výmenu zmluvným dodávateľom dopravného značenia. Celý proces výmeny si prirodzene vyžaduje čas, a to s ohľadom na množstvo značiek a rozlohu zóny regulovaného parkovania. Situácia s výmenou je závislá na osadení dopravného značenia podľa aktuálnych právnych predpisov, zároveň je častokrát nutné vymeniť a presunúť aj dopravné stĺpiky pôvodných dopravných značiek regulujúcich statickú dopravu v zóne regulovaného parkovania, ktoré sú pre nové dopravné značenie nevhodne umiestnené. V mnohých prípadoch je nutné osadenie nových dopravných stĺpikov. Vzhľadom na spomenuté okolnosti a rozsah prác nie je možné presne definovať termín ukončenia výmeny dopravného značenia parkovacej politiky mesta Žilina. Občanom ďakujeme za trpezlivosť.