Žilinská radnica má plnú kontrolu nad parkovaním v centre mesta

parkovanieparkovanie

Mesto Žilina sa oddnes stáva výlučným prevádzkovateľom regulácie parkovania v centre mesta a nad parkovaním tak preberá plnú kontrolu. Nosnou filozofiou nového systému parkovania je prirodzené zvýhodnenie rezidentov, zefektívnenie výberu úhrad a moderné spôsoby platby za parkovanie.

Na základe schváleného Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych ciest na území mesta Žilina sa určujú nové pravidlá a podmienky regulácie parkovania v centre mesta. Regulovaná zóna parkovania sa územne nezmenila. Čo sa zmenilo je počet zón. Z pôvodných troch vznikli zóny A a B a zmenil sa aj čas spoplatnenia, a to počas pracovných dní od pondelka do štvrtka od 7.00 hod. do 20.00 hod. a v piatok a v sobotu od 7.00 hod. do 22.00 hod. Počas nedele a štátnych sviatkov je parkovanie v oboch zónach bezplatné.

„Ukončením zmluvy so Žilinskou parkovacou spoločnosťou si mesto Žilina riadi parkovaciu politiku samo. Hoci to bol náročný proces, podarilo sa nám dodržať to, čo sme v minulosti sľúbili, a síce že parkovanie už bude výlučne pod správou mesta. Je prirodzené, že každá zmena otvára diskusiu a niektorí občania z nej môžu mať obavy, no som presvedčený, že všetky veci sa postupne doladia a čoskoro budú stopercentne fungovať,“ uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Ceny za parkovacie karty pre rezidentov sa výrazne nezmenili. Samospráva prišla v porovnaní s minulosťou s modernými a efektívnymi spôsobmi vybavovania celej parkovacej agendy. Manažovanie, kúpu nových a preregistráciu pôvodných parkovacích kariet je možné cez e-shop karty.zilina.sk. Radnica pripomína, že občania, ktorí majú dobu platnosti parkovacej karty po 7. júni, si ju nemusia vybavovať okamžite, ale pred ukončením doby platnosti. Karty je potrebné nechávať aj naďalej za čelným sklom vozidla. Samospráva zriadila v súvislosti so zmenou parkovacieho systému aj klientske centrum. Počas pracovných dní od 7.30 do 18.00 hod. v ňom personál pomáha vybavovať žiadosti o vydanie parkovacích kariet a v prípade potreby občanom odpovedá na otázky. K dispozícii je aj na telefónnych číslach 041/7063 401 alebo 041/7063 431 a na e-maile parkovanie@zilina.sk. Všetky potrebné informácie ohľadom parkovania samospráva zverejňuje na stránke parkovanie.zilina.sk.

Od dnešného dňa je za parkovanie možné platiť aj SMS-kou. Vodič pošle správu v tvare ZA medzera [pásmo] medzera [EČV] medzera [H] na číslo 2200, pričom v správe uvedie aj počet hodín a následne počká na spätnú potvrdzujúcu správu, v ktorej bude informácia o čase platnosti lístka, cene a aj to, na aké EČV je lístok vydaný. Príklad: ZA A BL000AA 2. Návštevníci regulovanej zóny zaplatia za parkovanie v stanovenom čase hodinovú sadzbu v pásme A 1,5 eur za hodinu (resp. 1,8 eur cez SMS lístok) a v pásme B 0,8 eur za hodinu (resp. 1 euro cez SMS lístok). Cena SMS lístka je v porovnaní s inými spôsobmi úhrad vyššia na základe vyššieho režijného nákladu v prípade SMS služby, ktorá je 14,9 %, pričom pri aplikácii je to len 6 %. Zároveň je cieľom mesta uprednostniť platenie za parkovanie aplikáciou alebo cez parkomaty.

Zaplatiť za parkovanie bude možné aj cez aplikácie. Mesto má aktuálne podpísanú zmluvu s jedným prevádzkovateľom aplikácie s tým, že v budúcnosti bude k dispozícii viacero aplikácií, ktorých poskytovatelia sa prihlásili do verejného návrhu. Zoznam prevádzkovateľov bude postupne zverejňovaný na stránke parkovanie.zilina.sk. Od včerajšieho večera samospráva prispôsobuje parkovacie automaty na nový cenník a nový čas spoplatnenia. Parkomaty, ktoré samospráva prevzala od pôvodného prevádzkovateľa, sú dočasným riešením. Stali sa vlastníctvom mesta, ktoré ich bude prevádzkovať dovtedy, kým sa neukončí verejné obstarávanie na nové parkomaty a nesprevádzkujú sa. Nainštalované budú do 90 dní od podpisu zmluvy. V nových parkomatoch bude možné platiť výlučne bezhotovostne. Dôvodom sú náklady na obstaranie a prevádzku, ktoré sú pri parkomatoch s možnosťou platby mincami neporovnateľne vyššie. S inštalovaním nového dopravného značenia sa začne v najbližších dňoch a trvať bude niekoľko týždňov.

V súvislosti s parkovaním samospráva zriadila samostatný účet, na ktorý budú poukazované finančné prostriedky z výberu parkovného. Použité budú výlučne na prevádzku parkovacieho systému, údržbu parkovacích miest, rekonštrukciu ciest, budovanie cyklotrás či opravu chodníkov.  Vrátane týchto aktivít sa prostriedky z takzvaného fondu mobility použijú aj na rozvoj dopravnej infraštruktúry, na projekty v mestskej hromadnej doprave a na budovanie nových okrajových parkovacích plôch.

Vodičov, ktorí si nezaplatia parkovné, alebo budú stáť s vozidlom na miestach, kde nemajú, bude mestská polícia počas júna upozorňovať zatiaľ preventívne, a to vystavením upozornenia vo forme nálepiek. Vozidlá sa budú v budúcnosti kontrolovať skenovaním evidenčných čísel. Moderný spôsob, ktorý bude neskôr doplnený o skenovacie vozidlo, zruší povinnosť mať parkovaciu kartu umiestnenú za čelným sklom.