Žilinská komunitná nadácia nakúpila športový mobiliár na sídliskách a v mestských častiach

Pribudli nové pingpongové stoly i basketbalové koše.Pribudli nové pingpongové stoly i basketbalové koše.
Financie vo výške 20-tisíc eur z fondu na podporu mimoriadnej športovej činnosti, investičné zámery a údržbu športovej infraštruktúry v meste Žilina využila Žilinská komunitná nadácia na zabezpečenie siedmich basketbalových košov a dvoch pingpongových stolov. Na sklonku minulého roka športové vybavenie pribudlo v mestských častiach Hliny, Vlčince, Hájik, Zádubnie a Bytčica. V rámci oficiálnej športovej politiky mesta existujú štyri piliere, ktorými sú športové dotácie pre športové kluby, granty určené na podporu športových podujatí, podporu vrcholového športu. „Poslednú zložku tvorí fond na podporu športu z nevyčerpaných finančných prostriedkov z prvých troch pilierov za predchádzajúci kalendárny rok. Financie združené vo fonde sú určené na investičné zámery, podporu mimoriadnej športovej činnosti a údržbu športovej infraštruktúry,“ priblížil správca Žilinskej komunitnej nadácie Matej Franek. Práve Žilinská komunitná nadácia sa po rozhodnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline stala strešnou organizáciou zabezpečujúcou tzv. štvrtý pilier podpory športu. Predpokladaná výška fondu na tento účel by mala byť v tomto roku až 75-tisíc eur. „Hlavným zámerom nadácie pri podpore športu zostane aj v najbližšej budúcnosti budovanie verejne prístupnej športovej infraštruktúry. Cieľom opäť bude doplnenie basketbalových košov, futbalových bránok, volejbalových sietí, či pingpongových stolov po celom území mesta,“ dodal Matej Franek. Myšlienka na vznik Žilinskej komunitnej nadácie prišla súčasne s aktualizáciou financovania športu v meste. Nadácia bola založená na základoch pôvodnej Nadácie žilinský lesopark, ktorá vznikla uznesením mestského zastupiteľstva 19. septembra 2011. Koncom roka 2020 poslanci mestského zastupiteľstva uznesením schválili zámer jej transformácie. Prvé zasadnutie Žilinskej komunitnej nadácie sa konalo 1. marca 2021. Hlavným poslaním nadácie je podporovať rozvoj športovej infraštruktúry v meste Žilina. Medzi ďalšie priority patrí podpora úspešných športovcov a organizácia mimoriadnych športových podujatí. Po športe je druhým hlavným pilierom podpora školstva, hlavne v podobe formálneho a neformálneho vzdelávania. Správnu rada nadácie tvoria poslanci mestského zastupiteľstva Igor Habánik, Ľudmila Chodelková, Vladimír Randa, Ondrej Šoška a František Talapka. Nadáciu je možné podporiť aj darovaním 2 % dane z príjmu. Bližšie informácie a fotogalériu realizovaných projektov nájdete na stránke: www.zilinskanadacia.sk.