Žiline pri kandidatúre na titul Európske hlavné mesto Kultúry 2026 pomôžu aj koordinátori cestovného ruchu, na Kultúrnom fóre Beskydy podpísali memorandum

Kultúrne fórum BeskydyKultúrne fórum Beskydy
Koordinátori rozvoja v cestovnom ruchu a organizácie destinačného manažmentu na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku budú podporovať mesto Žilina v kandidatúre na Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026. Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe podpísali zástupcovia jednotlivých organizácii vo štvrtok 9. septembra počas konania Kultúrneho fóra Beskydy v Žiline. V rámci podujatia projektový tím predstavil odbornej verejnosti a partnerom ďalšiu fázu príprav prihlášky do finále súťaže EHMK 2026. „Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe vypovedá o snahe organizácií cestovného ruchu spoločne sa podieľať na získaní titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026 pre územie Žiliny a Beskýd a následnej spolupráci pri jeho implementácii v oblasti destinačného marketingu, spoločného brandingu Beskýd, tvorby turistickej ponuky, tvorby kultúrno-poznávacieho produktu cestovného ruchu a jeho aktívnom predaji. Som veľmi rád, že všetci naši 17 partneri pristúpili aktívne k tejto spoločnej myšlienke, ktorá môže priniesť nové výzvy a projekty na území Žilinského samosprávneho kraja na Slovensku, Moravskoslezského samosprávneho kraja v Českej republike a Sliezskeho vojvodstva v Poľsku,“ podotkol pri podpise memoranda žilinský primátor Peter Fiabáne, ktorý je zároveň štatutárnym zástupcom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra. V prípade memoranda ide o historicky prvú neformálnu marketingovú alianciu v Strednej Európe, ktorá chce propagovať cezhraničné územie Slovenska, Česka, Poľskej republiky a geografický celok Beskydy spoločne. Mesto Žilina sa uchádza o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 spoločne s partnerskými mestami Bielsko-Biała v Poľsku, Frýdek-Místek v Českej republike a celou geografickou oblasťou Beskydy, ktorá ich spája s cieľom odbúrať mentálne bariéry medzi týmito mestami. Postredníctvom medzinárodnej spolupráce chce zvýšiť európsky profil regiónu a zviditeľniť ho na turistickej, hospodárskej a kultúrnej mape Európy. Na Kultúrnom fóre Beskydy, ktoré sa konalo vo štvrtok 9. septembra v Mestskom divadle v Žiline,  predstavil projektový tím okrem rozšírenej prihlášky aj stratégiu a projekty, na ktorých uplynulé mesiace pracoval. Súčasťou programu bola aj prezentácia novej kultúrnej stratégie mesta s názvom Kreatívna Žilina 2035. Pre účastníkov z radov kultúrnych operátorov, umelcov, turistických organizácií či zástupcov zapojených miest a partnerských inštitúcií boli pripravené prezentácie, diskusie pre expertné okrúhle stoly na témy cezhraničnej spolupráce a rozvoja kultúrneho turizmu, podpory komunitnej kultúrnej participácie, umenia v prírode i environmentálnych rozmerov v kultúre. Medzi dvadsiatkou zvučných mien odborníkov, ktorí sa prezentovali, bola aj Kristine Tanger z Dánska, ktorá diskutovala na témy revitalizácie a animácie kodaňských štvrtí. Online formou sa fóra zúčastnil Sikko Cleverniga z Holandska s prezentáciou komunitných umeleckých programov. Petr Koudela z Moravskoslezského kraja odprezentoval projekt Technotrasa, Karol Piekarski z Medialabu a Tereza Ráabová z kulkal.cz diskutovali na tému hodnotenie dopadov a využitia dát v kultúre a Lívia Gažová z OZ Čierne diery o malej architektúre, ako nástroji regionálneho rozvoja. Online prezentácia predstavila fínske Oulu, mesto, ktoré bude niesť titul Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026 spoločne s najúspešnejším spomedzi slovenských kandidátov. Kultúrne fórum Beskydy vyvrcholilo neformálnymi rozhovormi a jazzovým koncertom. Doplňujúce informácie Organizácie participujúce na memorande: Mesto Žilina, Región Beskydy, Žilinský turistický kraj, Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra, OOCR Rajecká Dolina, OOCR Kysuce, OOCR Klaster Orava, OOCR Turiec, Region Beskydy  Zájmové sdružení právnických osob (ČR), Moravian-Silesian Tourism (ČR), Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s. (ČR), Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s. (ČR), Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (ČR), Stowarzyszenie Region Beskidy (PL), Śląska Organizacja Turystyczna (PL), Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ (PL). Viac informácií nájdete na stránke: https://zilina2026.eu/.