Žiline hrozia povodne z topiaceho sa snehu a dažďa. SHMÚ vydáva výstrahu druhého stupňa

ilustračná fotoilustračná foto

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred povodňami z topiaceho sa snehu a dažďa. Pre Žilinu a celý Žilinský kraj preto vyhlásili meteorológovia hydrologickú výstrahu druhého stupňa. Výstraha bude platiť od zajtrajšieho rána (18. 2. 2023 od 8.00 hod.) do pondelkového rána (20. 2. 2023 do 7.00 hod.).

2. stupeň výstrahy upozorňuje na jav, ktorý nie je bežný, môže však ohroziť ľudskú činnosť, spôsobiť škody na majetku a môže sa vyskytovať zriedkavo.

Nebezpečenstvo povodne je situácia charakterizovaná najmä:

  • možnosťou výskytu extrémnych zrážok, náhleho topenia snehu alebo rýchleho stúpania hladín vo vodných tokoch,
  • dlhotrvajúcimi výdatnými atmosférickými zrážkami a následným zvýšeným odtokom vody,
  • zvýšeným odtokom vody z topiaceho sa snehu,
  • rýchlym stúpaním hladiny vody alebo prietoku vo vodnom toku, pri ktorom sa očakáva dosiahnutie stupňov povodňovej aktivity,
  • vznikaním prekážky, ktorá obmedzuje plynulé prúdenie vody v koryte vodného toku, na moste, priepuste alebo na povodňou zaplavovanom území,
  • nebezpečným chodom ľadov s potenciálnou možnosťou vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy,
  • poruchou alebo haváriou na vodnej stavbe alebo na hydroenergetickej stavbe na vodnom toku.