Žilinčania vyprodukovali minulý rok 42-tisíc ton odpadu

separovanie odpadovseparovanie odpadov

V Žiline sa vlani vyzbieralo 42 015 ton komunálneho odpadu. Približne 41,5 % sa pritom podarilo vyseparovať. Oproti roku 2021 je úroveň vytriedenia nižšia, čo samospráva pripisuje zavedeniu zálohovému systému PET fliaš. V porovnaní s ostatnými krajskými mestami patrí Žilina v separovaní k priemeru.

Žilinská radnica zaplatí tento rok za jednu tonu odpadu sumu 18 eur. Podstatným ukazovateľom pri určovaní tohto poplatku je práve dosiahnutá miera vytriedenia, ktorá za minulý rok predstavuje v Žiline 41,5 %. Ako uviedol žilinský primátor Peter Fiabáne, čím je vyššie percento vytriedenia odpadov, tým je poplatok za uloženie odpadu na skládke nižší. „Znamená to teda, že čím viac vytriedime, tým menej zaplatíme za zneškodnenie odpadu. Treba však dodať, že úroveň separácie odpadu je za rok 2022 v našom meste nižšia, ako bola v roku 2021, čo ale ovplyvnil najmä výpadok PET fliaš, ktorý súvisí so zavedením zálohového systému. Týmto nám vypadli z odpadov plasty, tie sa po novom nepokladajú za odpad, ale vnímajú sa ako tovar,“ vysvetlil primátor Žiliny Peter Fiabáne. Doplnil, že celkovo vyprodukovali obyvatelia Žiliny viac ako 42-tisíc ton odpadu, pričom takmer polovicu tvoril zmesový komunálny odpad. Spomedzi vyseparovaných zložiek dominujú plasty, železo a oceľ, sklo a kuchynský odpad. Za uloženie odpadu na skládku zaplatí samospráva viac ako 756-tisíc eur.

Žilinčania si podľa primátora zvykli separovať, aktívne sa zapájajú aj do triedenia zeleného odpadu zo záhrad, kuchynského odpadu a správajú sa tak zodpovedne k svojmu okoliu a prírode. „Dlhodobo a systematicky sa snažíme realizovať viaceré aktivity v rámci odpadového hospodárstva a triedenia odpadu, aby sme našich obyvateľov motivovali a uľahčovali im separovanie. Do domácností sme rozdávali nádoby na biologicky rozložiteľný odpad, pravidelne tiež rozmiestňujeme veľkokapacitné kontajnery do všetkých mestských častí a zabezpečujeme prevádzku dvoch zberných dvorov,“ podotkol P. Fiabáne. Tie sa podľa jeho slov nachádzajú na ulici Jánošíkova a v Považskom Chlmci. Občania môžu na zberné dvory bezplatne odovzdať objemný odpad, pričom na jednu osobu je povolených najviac 0,5 t odpadu.