Žilinčania sa zapoja do čistenia mesta, pripravených je niekoľko akcií

ilustračná fotoilustračná foto

Do našich zemepisných šírok zavítala jar a s ňou sa už tradične spájajú aktivity zamerané na čistotu mesta. Mestský úrad v Žiline spustil jarné upratovanie ciest, chodníkov a verejných priestranstiev. Okrem toho mesto pripravilo viacero akcií, do ktorých sa môžu zapojiť všetci občania. Výzvu zameranú na čistenie mesta v Apríli – mesiaci čistoty každoročne podporujú aj súkromné firmy a školy, ktoré upratujú v lokalitách ich sídla.

Dňa 22. apríla sa spojí niekoľko akcií, ktoré budú zamerané na upratovanie či čistenie mesta. Uskutoční sa napríklad čistenie brehov Rajčianky, do ktorého sa 22. apríla zapoja žilinské firmy a organizácie a 23. apríla aj široká verejnosť. Do plánu čistenia mesta sú tento rok zaradené aj skládky odpadu, ktoré nelegálne vznikli na území Žiliny.

O tom, ako chrániť naše životné prostredie, sa dozvedia 22. apríla deti z materských a základných škôl na vzdelávacom podujatí od 9.00 do 11.30 hod. v Parku Ľudovíta Štúra v Žiline. V parku budú od 14.00 do 16.00 hod. pokračovať voľnočasové aktivity pre verejnosť v rámci Dňa Zeme. Celodenný program venovaný prírode a jej ochrane ukončí večerná cyklojazda so začiatkom o 17.00 hod.

Zber biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) sa v Žiline vykonáva do 25. apríla podľa harmonogramu zverejneného na webovej stránke mesta: https://zilina.sk/zber-objemneho-odpadu-od-5-4-do-10-4-2022-vlcince-celulozka-mojsova-lucka-zber-bio-odpadu/. Občania môžu do pristavených veľkokapacitných kontajnerov odovzdať svoj odpad zo záhrad, napríklad lístie, konáre, vyhrabanú trávu, zvyšky rastlín a podobne.

Na vyhodenie objemných komunálnych odpadov zasa slúžia veľkokapacitné kontajnery, ktoré sú v rôznych častiach mesta pristavené do 24. apríla. Ľudia do nich môžu hádzať napríklad koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod. Naopak, nepatria do nich odpady ako napríklad chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, farby, riedidlá, obaly z nebezpečných látok, drobný stavebný odpad, tráva, lístie, konáre a pod. Uvedené komodity môžu občania bezplatne odovzdať do zberného dvora na Jánošíkovej ulici a do zberného dvora v Považskom Chlmci. Otvorené sú v pracovné dni od 10.00 do 18.00 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. Výnimkou je zelený odpad, ktorý je možné odovzdať iba do zberného dvora v Považskom Chlmci a pneumatiky, ktoré sa odovzdávajú iba do pneuservisov alebo distribútorom pneumatík.

Harmonogram prác a výkon zmluvných spoločností mesta v oblasti v oblasti údržby, obnovy zariadení, ciest, zelene, drevín a tiež odvozu odpadu môžu občania sledovať aj na internetovej stránke: https://zilina.sk/zivotne-prostredie-a-vystavba/zivotne-prostredie/komunalne-sluzby/.

Pomôcť čistote okolia sa však dá aj individuálne. Stačí, ak po zime dáte do poriadku svoje najbližšie okolie či miesta, ktorými denne prechádzate. Je to ten najlepší štart k trvalo udržateľnej čistote a poriadku v meste.