Žilinčania môžu miestne dane a poplatok za odpad zaplatiť cez nový platobný kiosk

Kiosk je umiestnený za prvými dverami hlavného vchodu budovy.Kiosk je umiestnený za prvými dverami hlavného vchodu budovy.
Zamestnanci mestského úradu začínajú do žilinských domácností doručovať rozhodnutia o vyrubení miestnych daní – daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatku za komunálny odpad. Občania ich môžu po novom zaplatiť aj cez nový platobný kiosk v priestoroch Mestského úradu v Žiline. Výmery sa do domácností doručujú tým fyzickým osobám, ktoré nemajú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie. „Rozhodnutia doručujú zamestnanci úradu od 20. apríla do 9. mája. Tak ako každý rok, aj teraz vychádza mesto v ústrety občanom, keďže si môžu zásielku prevziať priamo doma. V súvislosti s doručovaním rozhodnutí prosíme občanov o zhovievavosť a ústretovosť v snahe predísť prípadným nedorozumeniam,“ uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne. Lehoty na zaplatenie daní a poplatku za odpad sú uvedené v rozhodnutiach. Zaplatiť je možné bezhotovostným prevodom na účet mesta, v hotovosti alebo platobnou kartou v pokladnici Mestského úradu v Žiline, vkladom v hotovosti v Prima banke na účet správcu dane a po novom aj prostredníctvom moderného platobného kiosku. „Platobný kiosk je nová služba, ktorou chceme zjednodušiť a urýchliť platby pre občanov, ktorí uprednostňujú bezhotovostnú platbu. Občania cez neho môžu zaplatiť všetky rozhodnutia úradu, ktoré obsahujú QR kód. Veríme, že Žilinčanov nová služba poteší a prinesie im pri vybavovaní dostatočný komfort,“ priblížil vedúci ekonomického odboru MsÚ Pavol Vaščák. Cez platobný kiosk je aktuálne možné platiť počas úradných hodín mestského úradu, do konca apríla budú môcť občania platby realizovať už aj od 6.00 do 20.00 hod., a to naskenovaním QR kódu pri vchodových dverách. Čo by ste mali o novom kiosku vedieť:
  • umiestnený je za prvými dverami hlavného vchodu budovy,
  • podporuje výlučne bezhotovostné platby,
  • cez kiosk je možné zaplatiť všetky rozhodnutia úradu, ktoré obsahujú QR kód,
  • použitie je veľmi jednoduché, stačí nasnímať QR kód z rozhodnutia, priložiť platobnú kartu (v prípade možnosti mobil/hodinky) na POS terminál a prevziať si potvrdenie o zaplatení, ktoré kiosk vytlačí.
Ako kiosk funguje si môžete pozrieť vo videu: https://fb.watch/k0HTpE3zrF/ alebo https://www.instagram.com/p/CrQDDgeIKAV/.