Žilina zvyšuje poplatky za materské školy a školské kluby detí

Zasadnutie MZ v ŽilineZasadnutie MZ v Žiline

Žilinskí mestskí poslanci včera (utorok 21. 2. 2023) na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí rozhodli o zvýšení poplatkov za materské školy, školské kluby detí, základné umelecké školy či centrá voľného času. Žilinská samospráva tak reaguje na zvyšovanie cien energií a na dopady vládnych opatrení.

Mesto Žilina pristúpilo k úprave mesačných poplatkov v školách a v školských zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti z dôvodu nárastu prevádzkových nákladov. „Navýšenie poplatkov sme pripravovali veľmi citlivo a pragmaticky, pričom sme ho dôsledne odkomunikovali s riaditeľmi škôl a školských zariadení. Vychádzali sme pri tom aj z poplatkov iných krajských miest na Slovensku a musíme konštatovať, že náš návrh je konzervatívny a naozaj ústretový voči našim občanom,“ vysvetlil primátor Žiliny Peter Fiabáne. Žilinčania po novom zaplatia za materskú školu 25 eur, teda o 5 eur viac ako v súčasnosti. Poplatok za školský klub detí vzrástol zo súčasných 10 eur na 15 eur. Zvýšili sa tiež príspevky na základnú umeleckú školu (ZUŠ) a centrum voľného času (CVČ), ktoré sa nemenili od roku 2019. Poplatok za dieťa do 25 rokov v CVČ porastie z aktuálnych 20 eur na 25 eur a poplatky v ZUŠ sa zvýšia od 2 do 5 eur v závislosti od stupňa štúdia a formy vyučovania. Pri školských obedoch vzrastie poplatok z 15 centov na 20 centov.

Žilinskí mestskí poslanci prerokovali tiež predloženú informáciu k vypracovaniu Strategického dokumentu zavedenia množstevného zberu zmesového komunálneho odpadu v meste Žilina. „Už dnes máme vybavené zberové nádoby na odpad čipmi, vďaka ktorým dokážeme získať skutočný prehľad o počte i rozmiestnení jednotlivých kontajnerov a zároveň o reálnych vývozoch komunálneho odpadu. Do konca tohto roka budú zároveň všetky vozidlá na vývoz komunálneho odpadu vybavené vážiacim systémom, čo nám taktiež pomôže pri optimalizácii vývozu odpadu a následne uľahčí prechod na množstevný zber,“ spresnil P. Fiabáne, podľa ktorého sa zavedenie množstevného zberu v Žiline predpokladá už v budúcom roku.

Mesto Žilina má pripravený plán modernizácie verejného osvetlenia v hodnote 3,3 milióna eur, na realizáciu ktorého schválili poslanci prijatie úveru z Enviromentálneho fondu. Rekonštrukciou verejného osvetlenia dosiahne žilinská samospráva výrazné úspory v spotrebe elektrickej energie. Obnova osvetlenia sa bude realizovať aj v budove mestskej krytej plavárne a v tréningovej hale zimného štadióna. Investičný zámer modernizácie a spôsob jej financovania odsúhlasili poslanci mestského zastupiteľstva.

V centre mesta vznikne nová ulica pomenovaná po významnom žilinskom architektovi M. M. Scheerovi. V súčasnosti je časťou Ulice Andreja Kmeťa, ktorá je prerušená ulicou Kálov. V mestskej časti Bytčica (za kaštieľom) bude novopomenovaná ulica niesť názov Repkovského ulica. Oficiálny názov dostal i park v mestskej časti Rosinky, ktorý miestni nazývajú Park Rosinky, no doposiaľ nebol jeho názov schválený mestským zastupiteľstvom.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline sa venovalo aj poslaneckému návrhu zrušenia Radničných novín či návrhu poslancov vypracovať štúdiu bezpečného prístupu detí k areálu Základnej školy s materskou školou sv. Gorazda. V programe rokovania si vypočuli správu o počte pridelených bytov z poradovníka, správu o  činnosti Útvaru hlavného architekta za roky 2020 – 2023 a schvaľovali rozpočtové zmeny. Mestskí poslanci zároveň odsúhlasili návrh na zriadenie deviatich komisií mestského zastupiteľstva a rovnako i personálne zmeny v spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta.

Najbližšie riadne Mestské zastupiteľstvo v Žiline sa bude konať 25. apríla 2023. Záznam z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline je dostupný na YouTube kanáli mesta: https://www.youtube.com/watch?v=N49J3d9_Azk. Kompletný program a prerokované materiály rokovania Mestského zastupiteľstva v Žiline nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.zilina.sk/zasadnutia/3-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-ziline-konane-dna-21-02-2023/.