Žilina začína s rozmiestňovaním veľkokapacitných kontajnerov

ilustračná fotoilustračná foto
Žilina sa púšťa do jarného čistenia. Mesto do 5. mája postupne rozmiestni vo všetkých mestských častiach veľkokapacitné kontajnery na objemný komunálny odpad, kam môžu obyvatelia odhodiť staré koberce, sedačky či skrine. Žilinská samospráva pravidelne umiestňuje veľkokapacitné kontajnery v jednotlivých mestských častiach dvakrát do roka, vždy na jar a jeseň. Kontajnery budú pristavované od budúceho týždňa (20. marca) podľa harmonogramu v jednotlivých lokalitách vždy od pondelka do piatka, výnimkou bude Veľký piatok a Veľkonočný pondelok. Obyvatelia budú môcť do veľkokapacitných kontajnerov vyhodiť prebytočné a nepotrebné veci zo svojich domovov. „Touto bezplatnou službou chceme odbremeniť Žilinčanov od vývozu nadrozmerného odpadu na vlastné náklady a bez nutnosti náročnej manipulácie s ním,“ zdôraznil primátor Žiliny Peter Fiabáne. Kontajnery sú určené na objemný odpad z domácností ako koberce, podlahoviny, starý nábytok, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a podobné predmety. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, farby, riedidlá či obaly z nebezpečných látok. Vyhadzovať sa sem nesmie ani drobný stavebný odpad, tráva, lístie alebo konáre. Komodity, ktoré nepatria do veľkokapacitných kontajnerov, môžu však Žilinčania bez poplatku odovzdať do zberného dvora na Jánošíkovej ulici a do zberného dvora v Považskom Chlmci počas pracovných dní od 10.00 do 18.00 hodiny a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodiny. Výnimkou sú pneumatiky, ktoré sa odovzdávajú iba do pneuservisov alebo distribútorom pneumatík a zelený odpad. Ten je možné odovzdať iba do zberného dvora v Považskom Chlmci. Odpad zo záhrad zahŕňajúci lístie, konáre, trávu či zvyšky rastlín budú môcť Žilinčania odovzdať počas apríla aj do pristavených veľkokapacitných kontajnerov špeciálne určených na biologicky rozložiteľný odpad. Kontajnery budú určené výlučne na zber zeleného odpadu, nesmie sa do nich vyhadzovať veľkoobjemový komunálny odpad. Veľkokapacitné kontajnery na odloženie uvedených odpadov budú rozmiestnené podľa harmonogramov zverejnených na webovej stránke mesta. V rámci jarnej očisty mesta sa od dnešného dňa začína aj s hrabaním trávnikov na mestských plochách a s vyzbieraním anorganických či organických nečistôt. Jarné vyhrabanie trávy s naložením, očistením priľahlých spevnených plôch od lístia a vyložením nahrabanej hmoty na určenú kompostáreň prípadne zberný dvor sa bude v Žiline realizovať do polovice apríla. Harmonogram komunálnych prác súvisiacich s hrabaním, čistením a kosením plôch mestskej zelene sa každý týždeň zverejňuje na Oznamy mesta | Komunálne služby | Žilina (zilina.sk).