Žilina začína s jesenným zberom objemného odpadu

2_kontajner BRKO_ilustracne foto2_kontajner BRKO_ilustracne foto

Mesto spustilo jesennú etapu tradičného rozmiestňovania veľkokapacitných kontajnerov. Zberné nádoby budú do 22. októbra postupne pristavené vo všetkých častiach mesta. Žilinčania tak majú v tomto roku už po druhýkrát príležitosť zbaviť sa starých a nepotrebných vecí veľkých rozmerov zodpovedným spôsobom.

Žilinská samospráva umiestňuje veľkokapacitné kontajnery v jednotlivých mestských častiach pravidelne dvakrát do roka, vždy na jar a jeseň. S pristavovaním kontajnerov mesto začalo v pondelok 4. septembra v Budatíne, Zádubní a Zástraní. Ďalej sa bude pokračovať podľa stanoveného harmonogramu v týždňových intervaloch – vždy od pondelka do nedele.

Od 4. do 10. septembra – Budatín, Zádubnie, Zástranie,

od 11. do 17. septembra – Brodno, Považský Chlmec, Vranie, Žilinská Lehota,

od 18. do 24. septembra – Hájik, Bytčica, Bánová, Závodie,

od 25. 9. do 1. 10.  – Solinky, Bôrik, Strážov,

od 2. do 8. októbra – Vlčince, Celulózka, Mojšova Lúčka,

od 9. do 15. októbra – Hliny I až Hliny VIII.

od 16. do 22. októbra – Staré Mesto, Malá Praha, Rosinky, Trnové.

Plán rozmiestňovania s presnými lokalitami je zverejnený na webovej stránke mesta https://zilina.sk/jesenny-zber-objemneho-odpadu-od-4-9-do-10-9-2023-budatin-zadubnie-zastranie/.

Obyvatelia môžu do veľkokapacitných kontajnerov vyhodiť prebytočné a nepotrebné veci zo svojich domovov. „Touto službou chceme ľudom uľahčiť často náročnú manipuláciu a prepravu s nadrozmerným odpadom.  Služba je bezplatná. Veríme, že občania túto iniciatívu mesta uvítajú a v prírode viac nebudú vznikať čierne skládky.“ zdôraznil primátor Žiliny Peter Fiabáne. Kontajnery sú určené na objemný odpad z domácností ako koberce, podlahoviny, starý nábytok, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a podobné predmety.

Do veľkokapacitných kontajnerov nepatrí elektronika – chladničky, televízory, ani akumulátory, pneumatiky, farby, riedidlá či obaly z nebezpečných látok. Vyhadzovať sa sem nesmie ani drobný stavebný odpad, tráva, lístie alebo konáre. Komodity, ktoré nepatria do veľkokapacitných kontajnerov, môžu však Žilinčania bez poplatku odovzdať do zberného dvora na Jánošíkovej ulici a do zberného dvora v Považskom Chlmci počas pracovných dní od 10.00 do 18.00 hodiny a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodiny. Výnimkou sú pneumatiky, ktoré sa odovzdávajú iba do pneuservisov alebo distribútorom pneumatík a zelený odpad. Ten je možné odovzdať iba do zberného dvora v Považskom Chlmci.

Odpad zo záhrad zahŕňajúci lístie, konáre, trávu či zvyšky rastlín však budú môcť Žilinčania odovzdať aj do pristavených veľkokapacitných kontajnerov určených špeciálne na biologicky rozložiteľný odpad, a to v termíne od 27. októbra do 27. novembra. Tieto kontajnery budú určené výlučne na zber zeleného odpadu, nesmie sa do nich vyhadzovať veľkoobjemový komunálny odpad.