Žilina vďaka polmiliónovej dotácii skvalitní niektoré elektronické služby

Close up of engineer hands typing on keyboardClose up of engineer hands typing on keyboard

Elektronické služby mesta Žilina budú opäť o niečo lepšie, jednoduchšie a efektívnejšie. Žilinská samospráva získala z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky viac ako pol milióna eur na skvalitnenie procesov a zníženie administratívnej záťaže pre občanov.

Cieľom podporeného projektu „Malé zlepšenia eGov služieb v meste Žilina“ je vylepšiť skupinu elektronických služieb tak, aby sa odstránili bariéry, pre ktoré verejnosť služby nevyužíva a zaviedli sa procesy zaisťujúce zvýšenie kvality ich poskytovania. „V praxi pôjde o vytvorenie piatich kompletne nových služieb pre občanov a osem ďalších sa zdokonalí. Dôležitou súčasťou projektu bude zmodernizovanie webového portálu a konta občana. Jednoducho povedané, našim zámerom je zjednodušiť obyvateľom život a umožniť im vybaviť si bežné úradné záležitosti prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu alebo cez vlastné mestské konto,“ vysvetlil žilinský primátor Peter Fiabáne s tým, že výsledkom implementácie projektu by mali byť prehľadnejšie a intuitívnejšie elektronické služby a ich nárast v počte využívaní.

„Naším zámerom je, po vzore mnohých európskych miest, poskytovať služby v digitálnom priestore. Naši obyvatelia si tak budú môcť prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu a intuitívnych formulárov jednoduchšie uhradiť miestne dane či poplatky. Rovnako im bude umožnené vytvoriť si mestské konto, prostredníctvom ktorého budú mať prístup k prehľadu transakcií. V prípade, že systém prepojíme s mestskou plavárňou či divadlom, zjednoduší sa i kúpa lístkov do týchto inštitúcií,“ doplnil primátor.

Žilinčanom bude podľa jeho slov po novom k dispozícii napríklad elektronické inkaso či rezervácia termínu v klientskom centre. Občania si budú môcť taktiež elektronicky podať žiadosť o vydanie záväzného stanoviska, vybaviť úľavu na dani za trvale vyhradené parkovacie miesto, prípadne požiadať o poskytnutie miesta v mestských detských jasliach .

Schválený projekt počíta s celkovými nákladmi vo výške 580 687 eur, pričom mesto Žilina sa na ňom podieľa 5 %-ným spolufinancovaním vo výške 29 034 eur. S realizáciou projektu sa začína od februára, jeho ukončenie sa predpokladá v novembri tohto roka.