Žilina vďaka elektronizácii verejného obstarávania ušetrila milióny eur

ilustračná fotoilustračná foto

Žilinská samospráva realizovala od roku 2019 celkom 513 verejných obstarávaní, pri ktorých bola predpokladaná hodnota zákaziek vyčíslená na viac ako 64 mil. eur. Vďaka celkovej elektronizácii procesov verejného obstarávania mesto za posledné tri roky ušetrilo viac ako 14 mil. eur bez DPH. Najčastejšie 283-krát sa obstarávali služby. V prípade stavebných prác sa za uplynulé tri roky uskutočnilo 118 verejných obstarávaní a 112 obstarávaní sa týkalo zabezpečenia tovarov.

Zverejňovaním a elektronizáciou sa mestu podarilo radikálne znížiť podiel tzv. neverejných zákaziek (prostredníctvom oslovenia konkrétnych uchádzačov). Kým v roku 2018 tvorili 59 % podielu zo všetkých zákaziek s nízkou hodnotou, do roku 2021 bol podiel znížený na 24 %, čo vo finančnom vyjadrení sú len 2 % zo zazmluvnených cien všetkých zákaziek. Ďalším opatrením sa stala pravidelná notifikácia o vyhlásených zákazkách pre podnikateľské spoločnosti. Po sérii výziev v médiách, v súčasnosti odoberá informácie o vyhlásených zákazkách 100 podnikateľských subjektov. Notifikácie sa odosielajú v týždňových frekvenciách oddelením verejného obstarávania.

V roku 2021 sa uskutočnilo celkom 171 verejných obstarávaní. Najčastejšie – v 93 prípadoch (54 %) sa súťažilo v zabezpečení služieb a zhodne 39-krát (23 %) sa obstarávali stavebné práce a tovary. Predpokladaná hodnota zákaziek bola takmer 58 mil. eur, po uskutočnení verejného obstarávania sa celková hodnota znížila na viac ako 48 mil. eur, mestu sa podarilo ušetriť viac ako 9,5 mil. eur.

„Každoročná úspora financií vďaka elektronizácii verejného obstarávania je výbornou správou. Od januára 2019 sme prijali opatrenia na dosiahnutie úplnej transparentnosti a otvorenosti procesov verejných obstarávaní. Na dosiahnutie tohto cieľa bol nad rámec zákona zavedený jednotný postup elektronizácie procesov certifikovaným systémom ezakazky.sk. Počas posledných troch rokov sa všetky zákazky uskutočňujú v tomto systéme, ktorý certifikoval Úrad pre verejné obstarávanie. Zadali sme si cieľ minimalizovať zadávanie zákaziek obmedzenému počtu uchádzačov, pričom opatrenia sa ihneď prejavili v otvorenosti súťaží a premietli do výšky ušetrených finančných prostriedkov. Teší ma, že procesy, ktoré sme na mestskom úrade zaviedli, prinášajú svoje výsledky,“ podotkol primátor Žiliny Peter Fiabáne.