Žilina ušetrila v minulom roku vďaka verejným obstarávaniam viac ako 9,5 milióna eur

ilustračná fotoilustračná foto

Žilinskej samospráve sa vlani podarilo usporiť vyše 9,5 milióna eur zásluhou transparentného systému elektronických verejných obstarávaní. Z pôvodných približne 28 miliónov eur, ktoré predstavovali predpokladané hodnoty zákaziek, mesto nakoniec zazmluvnilo objednávky v objeme viac ako 18,5 milióna eur.

Mesto Žilina zrealizovalo v roku 2022 celkom 121 verejných obstarávaní, pričom 18 z nich bolo z prostriedkov fondov Európskej únie a 103 z vlastných rozpočtových zdrojov. Najčastejšie sa obstarávali služby, ktoré tvorili 58 % z celkového počtu, po nich nasledovali stavebné práce (32 %) a následne zabezpečenie tovarov (10 %). Zo všetkých 121 obstarávaní sa najčastejšie súťažilo formou nadlimitných zákaziek (51 %), podlimitné zákazky predstavovali 30 % a zákazky s nízkou hodnotou 19 %.

„Každý rok sa nám podarí ušetriť výraznú sumu peňazí, za čo vďačíme transparentným  systémom, ktoré sme pred štyrmi rokmi na mestskom úrade zaviedli. Už v roku 2019 sa nám podarilo po prvýkrát dosiahnuť 100-percentnú úroveň procesov verejného obstarávania,“ uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne s tým, že na dosiahnutie úplnej otvorenosti procesov verejných obstarávaní zaviedlo mesto nad rámec zákona jednotný postup elektronizácie procesov certifikovaným systémom ezakazky.sk. „Minulý rok sme dosiahli ďalší miľník v podobe najnižšieho podielu zákaziek, ktoré neboli zverejnené, a to buď z dôvodu autorských práv projektanta, technickej dostupnosti alebo pri opakovaní procesu verejného obstarávania. Vo finančnom vyjadrení táto hodnota dosiahla v prostredí mesta Žilina historicky najnižší podiel v cenách bez DPH a to 1,9 %,“ podotkol primátor.

Pre úplnú transparentnosť zverejňuje žilinská samospráva všetky verejné obstarávania nad 10-tisíc eur aj na internetovej stránke mesta. „Za transparentnosť a otvorenosť v procesoch verejného obstarávania sme boli už niekoľkokrát ocenení. Naposledy si oddelenie verejného obstarávania mesta Žilina zaslúžilo pochvalu od rezortu hospodárstva za dobre zvládnuté verejné obstarávanie na elektrickú energiu,“ uzavrel P. Fiabáne.

Prvý graf zobrazuje podiel tovarov, služieb a verejných prác vo finančnom vyjadrení. Konečné hodnoty uzatvorených zmlúv sú: na poskytnutie služieb 8 985 007,05 eur bez DPH, tovarov 1 494 975,89 eur bez DPH a stavebných prác 5 021 236,75 eur bez DPH.

Druhý graf zobrazuje podiel metód verejných obstarávaní na uzatvorených zmluvách vo finančnej hodnote zákazky s nízkou hodnotou 2 983 034,99 eur bez DPH, nadlimitné zákazky 7 907 496,52 eur bez DPH, podlimitné zákazky 4 610 688,18 eur bez DPH.

Tretí graf zobrazuje koľko muselo mesto z kapacitných dôvodov realizovať verejných obstarávaní prostredníctvom oddelenia verejného obstarávania a aký je počet externe dodaných zákazok. Využívanie externých dodávateľov služieb pre realizáciu verejných obstarávaní z fondov Európskej únie vyžaduje ich mimoriadna administratívna náročnosť, niekoľkonásobná kontrola a komunikácia s riadiacimi orgánmi fondov Európskej únie.

Štvrtý graf zobrazuje podiel zákaziek, ktoré neboli zverejnené (napríklad z dôvodu autorských práv projektanta, technickej dostupnosti či opakovaní procesu, keď v predchádzajúcich verejných obstarávaniach nebola doručená žiadna ponuka). Vo finančnom vyjadrení táto hodnota dosiahla v prostredí mesta Žilina historicky najnižšiu hodnotu a to 1,9 % podielu v cenách bez DPH.

O procese verejného obstarávania, ako aj ďalších zaujímavostiach z tejto oblasti sa viac dozviete v rámci podcastu mesta Žilina: