Žilina spustila pre verejnosť vylepšený geografický informačný systém

Žilina spustila pre verejnosť vylepšený geografický informačný systémŽilina spustila pre verejnosť vylepšený geografický informačný systém

Žilinská samospráva sprístupnila tento mesiac na svojej webovej stránke nový informačný systém, ktorý poskytuje verejnosti informácie prostredníctvom digitálnych máp. Pre obyvateľov je dostupných viacero mapových aplikácií podľa tematických oblastí. Obsah systému bude radnica priebežne aktualizovať a prístup bude bezplatný.

Nový geografický informačný systém (GIS) vybudovalo mesto v rámci efektívnej správy priestorových údajov, ktorými v súčasnosti disponuje. Žilinský primátor Peter Fiabáne verí, že systém prinesie modernejší a efektívnejší spôsob informovania verejnosti a sprehľadní využívanie informácií. „V súčasnej dobe máme k dispozícii viacero údajov, ktoré je možné geograficky vyjadriť v mape. Takéto údaje pochádzajú najmä z rôznych pasportizácií, ktoré má mesto aktuálne spracované. Namerané údaje sú spracované v rôznej kvalite a štruktúre, preto bolo potrebné hľadať vhodné riešenie, ako tieto údaje zjednotiť a dostať do spoločného digitálneho prostredia, efektívne ich ďalej spravovať a využívať pri správe mesta,“ vysvetlil P. Fiabáne. Občania môžu v systéme už teraz jednoducho a ľahko vyhľadávať informácie z oblasti dopravy, správy zelene či verejného priestoru. „Mapa napríklad umožňuje zistiť, kde všade v meste sa nachádzajú detské ihriská či športoviská, zobrazuje vysadenú zeleň v meste spolu s informáciou, o aký konkrétny druh ide. Obyvatelia si vďaka tomuto systému vedia pozrieť polohu vozidiel zimnej údržby v skutočnom čase,“ spresnil primátor. Pre lepšiu orientáciu a informáciu o území bol systém doplnený o pravidelne aktualizované údaje katastra nehnuteľností, ortofotomapu, digitálnu termálnu ortofotomapu či samotný územný plán. Priestorové údaje sú usporiadané v mapových vrstvách, ktoré si môže používateľ vyselektovať podľa oblasti záujmu, následne si mapovú zostavu uložiť do svojho zariadenia a vytlačiť na papier.

Doteraz bol GIS v rámci prvotnej fázy prevádzky určený najmä pre prácu s údajmi v prostredí mestského úradu a v jeho organizáciách. Od marca je už prístupný aj širokej verejnosti. Práca so systémom je intuitívna a jednoduchá. Systém nie je potrebné inštalovať, keďže je dostupný on-line prostredníctvom webového prehliadača. Verejnosť sa môže na GIS dostať z hlavnej stránky mesta alebo zadaním adresy https://gis.zilina.sk/ do svojho internetového prehliadača. „Používanie systému GIS v prostredí mesta je pomerne nové. Systém je potrebné i naďalej rozvíjať nielen technologicky, ale dôležité je ho napĺňať ďalšími údajmi a dbať na ich pravidelnú aktualizáciu. V závislosti od ďalšieho rozvoja a rozširovania systému budeme postupne uvoľňovať ďalšie mapové aplikácie s dostupnosťou širokej verejnosti,“ uzavrel P. Fiabáne.