Žilina si pripomína 640. výročie od návštevy uhorského kráľa Ľudovíta I. Veľkého

640 rokov640 rokov
Presne pred 640 rokmi 7. mája 1381 navštívil Žilinu uhorský Ľudovít I. Veľký. Pri tejto príležitosti udelil žilinským Slovákom privilégium, v ktorom rozhodol o rovnakom zastúpení Slovákov a Nemcov v mestskej 12-člennej rade. Privilegium pro Slavis bol významný dokument nielen pre stredovekých žilinských Slovákov v ich spore s žilinskými Nemcami, ale predstavuje aj jeden z najstarších písomných prameňov o slovenskej identite mestskej komunity vo vtedajšom Uhorsku. Paritné zastúpenie Nemcov a Slovákov bolo v Žiline starou obyčajou od čias založenia mesta. Málopočetní, ale bohatší Nemci však tento zvyk nie vždy dodržiavali a tak boli Slováci, žijúci v meste aj okolí vo väčšine, ekonomicky a právne poškodzovaní. Žilina si v tomto roku – 1. júla pripomenie aj 700 rokov od návštevy uhorského kráľa Karola I. Róberta, ktorý udelil mestu najstaršie známe privilégiá. Vo svojej listine oslobodil kráľ žilinských mešťanov od platenia mýta, udelil im míľové právo (v okruhu jednej míle od mesta okrem Žilinčanov nesmú bývať ani vykonávať živnosť iní remeselníci) ako aj výlučné právo rybolovu. Udelenie privilégií v 14. storočí bolo dôležitým impulzom rozvoja mesta podobne ako vybudovanie  košicko-bohumínskej železnice v 19. storočí. Takéto výročia bývajú príležitosťou pripomenúť si, že veci, ktoré sú dnes pre nás samozrejmosťou, v minulosti takými neboli a v budúcnosti nimi nemusia byť. Mesto Žilina si pripomína návštevy anjouovských kráľov nielen pre potešenie nadšencov histórie, ale aj pre úžitok celého mesta. Nezabudnúť na tých, čo pomohli väčšej prosperite mesta, patrilo v minulosti k základom dobrých mravov, ktoré by sme mali zachovávať. Poznať historický kontext mesta dnes pomáha lepšie chápať a prijímať jeho súčasnú podobu. Poučiť sa z využitých aj nevyužitých šancí mesta umožňuje zmysluplnejšie plánovať jeho budúcu podobu. Viac informácií o týchto udalostiach si môžete prečítať tu: 700.zilina.sk/.