Žilina si na Stredovekom dni pripomenie obdobie udelenia mestských výsad

stredoveký deňstredoveký deň
Žilinské Mariánske námestie bude v piatok 6. augusta od 12.00 hod. žiť stredovekom. Tradičné podujatie Stredoveký deň, ktoré je už vyše desať rokov súčasťou Žilinského kultúrneho leta, tento rok pripomenie udalosti okolo udelenia mestských výsad pre Žilinu. Ľudia sa môžu tešiť na ukážky stredovekej hudby, lukostreľby, palných zbraní, katapultov či mestskej domobrany. Svoje umenie predvedú aj Sokoliari Horus, remeselníci ako kováč, obuvník, brašnár, hrnčiar, súčasťou programu Stredovekého dňa budú aj odovzdanie listiny kráľom Karolom Róbertom i fakľový sprievod.  Účinkujúci zo skupín Cech Terra de Selinan, Galiard, Agentúra Hector, Vres, Kompánia z Turca, Vir Fortis, Via Casa, Argenti, Via Castrum, Das freie Militär, Schatmansdorfu, Berezumu či Spolok svätého Šebastiana predvedú aj zaujímavý stredoveký tábor, jarmok, stredovekú kuchyňu, hygienu, potýčky a remeselnú uličku s množstvom ukážok stredovekých remesiel. Na začiatku 14. storočia bolo Uhorsko rozpoltené mocenskými bojmi medzi vysoko postavenými šľachticmi ako napríklad Matúš Čák alebo Omodej Aba a kráľovskou korunou. Staré šľachtické rody vďaka zásluhám pri obrane územia pred Mongolskými vpádmi ovládajú široké územia. Tito magnáti s nevôľou vnímali rozpínajúcu sa moc miest a snažili sa ich udržať pod svojou nadvládou alebo si ich podrobiť. Mestá ako Žilina snažiac zachovať si svoju samostatnosť hľadali spojencov a jedným z riešení bolo stať sa „slobodným kráľovským mestom”. Napäté prostredie v Uhorsku vyvrcholilo v roku 1321. Po smrti Matúša Čáka prišiel na územie severného Uhorska kráľ Karol I. Róbert z rodu Anjou. Podmanil si celé Trenčianske panstvo, pod ktoré spadala aj stredoveká Žilina. Čákovu smrť využíva žilinská mestská rada a na čele s voleným richtárom doručila žiadosť o mestské výsady pre mesto Žilina priamo panovníkovi do vojenského tábora pod Trenčiansky hrad. „Na bezprostredné udalosti z histórie nadväzuje aktuálny Stredoveký deň, ktorý odpovie na otázku, či napokon a možno aj za akých okolností získala Žilina od panovníka mestské privilégiá. Stredovekí Žilinčania sa chceli svojmu panovníkovi predviesť v čo najlepšom svetle a tak aj program Stredovekého dňa priblíži vtedajšie aktivity, remeslá i druhy zábavy. Na bohatý program podujatia všetkých srdečne pozývame! “ povedal primátor mesta Peter Fiabáne.

PROGRAM:

12.00 hod. – Otvorenie podujatia

13.00 hod. – Dvor zázrakov

14.00 hod. – Sokoliari

15.00 hod. – Slávnostný sprievod a udelenie privilégií mestu Žilina

16.00 hod. – Stredoveká hudba

17.00 hod. – Peší panský turnaj pre rozptýlenie kráľa

18.00 hod. – Ukážka účinnosti lukostreľby

19.00 hod. – Stredoveké palné zbrane a Mestská domobrana

20.00 hod. – Bitka – spor slovenských a nemeckých Žilincov

21.00 hod. – Očistec

21.30 hod. – Fakľový sprievod

Ďalej zažijete: stredoveký tábor, jarmok, hygiena, stredoveká kuchyňa, scénky, potýčky, remeselná ulička s množstvom ukážok stredovekých remesiel Účinkujúci: Cech Terra de Selinan, Sokoliari Horus, Galiard, Agentúra Hec tor, Vres, Kompánia z Turca, Vir Fortis, Via Casa, Argenti, Via Castrum, Das freie Militär, Schatmansdorf, Berezum, Spolok svätého Šebastiana Uvedené časové údaje sú orientačné. / Zmena programu vyhradená. / Námet, scenár a dramaturgia: Filip Višňovský. Na Stredovekom dni dochádza k streľbe, a preto sa účasť neodporúča malým deťom, občanom s citlivejším sluchom a zvieratám.