Žilina sa zapojila do najväčšej dobrovoľníckej akcie

11

Zamestnanci Mestského úradu v Žiline a zástupcovia viacerých žilinských firiem sa už po dvanástykrát zapojili do najväčšej dobrovoľníckej akcie Nadácie Pontis „Naše Mesto“. Žilinskí dobrovoľníci sa pustili do zveľaďovania verejného priestoru – vynovili oplotenie, altánok, detské ihrisko a okolie vyčistili od odpadkov.

Iniciatíva „Naše Mesto“ každoročne prepája firmy, samosprávy a občiansky sektor s jasným cieľom – vyčistiť, skrášliť a zlepšiť mestá, v ktorých žijeme. Tisíce dobrovoľníkov z firiem si obliekajú rovnaké tričká a zapájajú sa do množstva aktivít naprieč Slovenskom. V Žiline sa akcia pre nepriaznivé počasie uskutočnila o týždeň neskôr v náhradnom termíne 15. a 16. júna 2023. Zamestnanci Mestského úradu v Žiline ako koordinátori a firemní zamestnanci ako dobrovoľníci vytvorili štyri skupiny so zhruba 40 dobrovoľníkmi.

„S týmto druhom projektov máme veľmi dobré skúsenosti a zároveň sa teší veľkej obľube. Aj tento rok sa v Žiline zapojil úctyhodný počet dobrovoľníkov, ktorí mali chuť priložiť ruku k dielu a skrášliť tak prostredie, v ktorom žijeme. Za ich odhodlanie im patrí veľké poďakovanie,“ povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Desiatim dobrovoľníkom zo spoločnosti Hyperia s.r.o. sa podarilo vynoviť oplotenie a bránu pri vchode do detských jasličiek na Puškinovej ulici. Starý náter zábradlia obrúsili, očistili a následne natreli novým náterom. Ďalšia skupina zo spoločnosti Constellium Automotive Žilina, s.r.o. pracovala na novom nátere dreveného altánku v areáli materskej školy na Limbovej ulici, ktorý najskôr ošmirgľovali a následne ošetrili vhodným náterom na drevo. Sedem dobrovoľníkov zo spoločnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. vynovilo detské ihrisko na Ul. Mateja Bela na sídlisku Hájik. Farebne natreli viacero detských preliezok či lavičiek na sedenie. Posledná skupina ôsmich dobrovoľníkov z firmy Franke Slovakia s.r.o. vyčistila od odpadkov turistickú trasu, ktorá vedie na obľúbenú vyhliadkovú vežu na Dubni.

Projekt „Naše Mesto“ podporila jedna z najväčších grantových nadácií na Slovensku Nadácia Pontis, ktorá už vyše 20 rokov prináša pozitívne zmeny a silné spojenia. Prostriedky z grantu boli použité na nákup viacerých pracovných pomôcok, farieb a občerstvenia pre dobrovoľníkov. Mesto Žilina zároveň ďakuje firmám Ryba Žilina, spol. s r.o. a Kofola a. s. za zabezpečenie občerstvenia a nápojov.