Žilina reaguje na aktuálne epidemické opatrenia, viaceré služby mesta sa rušia či obmedzujú

mestsky uradmestsky urad

Vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu na Slovensku a prijaté opatrenia Vlády SR bude Klientske centrum Mestského úradu v Žiline fungovať od 29. novembra v upravených úradných hodinách od pondelka do piatku od 8.00 do 14.00 hod. V čase od 11.30 do 12.00 hod. sú tieto priestory pre verejnosť z dôvodu dezinfikovania uzatvorené.

Vstup do priestorov úradu bude naďalej regulovaný. Obmedzený je počet klientov v jednom momente v klientskom centre. K jednému pracovníkovi pri priehradke môže pristupovať len jeden klient. V odôvodnených prípadoch môže kompetentný pracovník centra alebo príslušník mestskej polície vykonávajúci dohľad povoliť aj možnosť doprovodu.

V priestoroch mestského úradu je potrebné dodržiavať platné protiepidemické nariadenia. Povinné je prekrytie dýchacích ciest respirátorom, dvojmetrové rozostupy a dezinfekcia rúk. Odporúčané je meranie telesnej teploty. Na tento účel je pri vchode do mestského úradu umiestnený automatický merač. Dodržiavanie protiepidemických opatrení v priestoroch úradu kontroluje službukonajúci príslušník mestskej polície. Žilinská samospráva z dôvodu ochrany zdravia obyvateľstva proti koronavírusu upozorňuje občanov, aby pri návšteve úradu dodržiavali aktuálne protipandemické opatrenia a rešpektovali pokyny pracovníkov.

Školy v Žiline sú otvorené a fungujú podľa tzv. školského semaforu. Základná umelecká škola Ferka Špániho na ulici Martinská a Základná umelecká škola L. Árvaya na Dolnom vale vyučujú individuálne, skupinové aktivity prezenčnou formou sú zrušené a konajú sa dištančne. Krúžky s účasťou viacerých osôb sa neuskutočňujú ani v mestskom Centre voľného času na Kuzmányho ulici 105. Ruší sa prenajímanie Radnice mesta Žilina a zasadacích miestností v budove mestského úradu pre externé firmy, spoločnosti a organizácie. Vzhľadom na aktuálne epidemické nariadenia sa zakazuje aj prenájom telocviční a objektov vo vlastníctve mesta a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta externým užívateľom.

Zrušené do odvolania sú všetky podujatia v Mestskom divadle Žilina. Od štvrtka 25. novembra bude pre verejnosť zatvorená aj budova a pokladnica divadla. Informácie ohľadom vrátenia zakúpených vstupeniek na predstavenia nájdu záujemcovia na internetovej stránke divadla. Uzatvorený pre verejnosť je od štvrtku 25. novembra do odvolania aj Rosenfeldov palác v Žiline.

Turistická informačná kancelária na Námestí A. Hlinku je uzatvorená do odvolania, no informácie je možné získať na kontaktných telefónnych číslach: 041 723 31 86 alebo 0907 845 567 prípadne e-mailom na adrese: info@tikzilina.eu.

Otvorené ostávajú zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (detské jasle) na uliciach Veľká okružná 82 a Puškinova 14. Prerušuje sa činnosť všetkých siedmich denných centier. Vydávanie stravy v jedálňach pre seniorov v správe mesta na Námestí J. Borodáča 1, na Lichardovej ulici č. 44 v Žiline a vo výdajni stravy na ulici A. Kmeťa 38 sa uskutočňuje do obedárov. Naďalej je poskytovaná aj donáška stravy do domácností.

Sociálne služby ambulantného typu sú aj naďalej zachované za dodržania protiepidemických opatrení, v prevádzke ostáva aj Denný stacionár na Námestí J. Borodáča. K dispozícii je tiež tzv. sociálny taxík, prepravná služba pre imobilných občanov a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Služby naďalej poskytujú Komunitné centrá Bratislavská a na sídlisku Hájik i kancelária terénneho sociálneho pracovníka na Košickej ulici. Poskytovaná bude tiež opatrovateľská služba za dodržania prísnych hygienicko-epidemických opatrení.

Dopravný podnik mesta Žiliny oznamuje cestujúcim, že linky mestskej hromadnej dopravy budú od piatku 26. novembra premávať v prázdninovom režime, a to vrátane tzv. posilových školských spojov. V cestovných poriadkoch na zastávkach sú odchody spojov pre tento režim zobrazené v strednom stĺpci. Prevádzka počas víkendových dní ostáva nezmenená.

V súvislosti s aktuálnou epidemickou situáciou platí od 25. novembra na Slovensku na 90 dní núdzový stav. V rámci neho Vláda SR na najbližšie dva týždne, do 9. decembra, schválila aj zákaz vychádzania. Zatvoria sa viaceré prevádzky aj služby a umožnená bude práca z domu. Školy ostávajú zatiaľ otvorené.