Žilina pozná víťazné návrhy architektonickej súťaže na Nový Bulvár

mestsky urad (2)mestsky urad (2)

Mesto Žilina pozná víťazné návrhy súťažného dialógu Nový Bulvár Žilina. So zadaním sa podľa odbornej hodnotiacej komisie najlepšie vysporiadali bratislavský ateliér SLLA, ateliér PLURAL z Bratislavy a PLEIDEL ARCHITEKTI zo Šale. Cieľom urbanisticko-krajinársko-architektonickej súťaže, ktorú mesto vyhlásilo vlani v septembri, bolo nájsť vyhovujúce riešenie frekventovaného verejného priestoru nového Bulváru v Žiline, medzi ulicami Mostná a Fándlyho.

Súťažný dialóg je forma výberu návrhu, ktorá umožňuje priebežnú komunikáciu s uchádzačmi o ich návrhu a priebežné ďalšie formulovanie samotného zadania. Na základe portfólia prác boli vybraté štyri projekčné kancelárie. Porota sa po tretej fáze zhodla na víťazovi – architektonickej kancelárii SLLA s.r.o. Autormi návrhu riešenia sú Ing. arch. Michal Sulo, Ing. Ján Augustín a Ing. arch. Miriam Lišková. „Komisia vysoko hodnotila flexibilitu víťazného tímu, ktorý ponúkol dva veľmi kvalitné návrhy a dokázal veľmi kreatívne pochopiť a zapracovať pripomienky komisie,“ zhodnotil žilinský primátor a člen poroty súťaže Peter Fiabáne. Dodal, že v ďalšom jednaní sa bude mesto snažiť s víťazom dohodnúť na realizácii tohto nápaditého návrhu. V prípade, ak by sa tak nestalo, bude samospráva komunikovať s ateliérom PLURAL s.r.o., ktorý sa umiestnil druhý v poradí alebo s tretím úspešným uchádzačom, spol. PLEIDEL ARCHITEKTI s.r.o. Víťazný architektonický kolektív získal za návrh hlavnú cenu 8 000 eur, druhý v poradí 4 500 eur a tretí 4 000 eur.

„V prípade Bulváru ide o historicky a priestorovo dôležité územie, ktoré má pre mesto mimoriadny význam. Predmet súťaže bol výnimočne zložitý práve vzhľadom na urbanistický detail, ktorý sme od riešenia očakávali. Predpokladáme, že do revitalizácie Nového Bulváru mesto v nasledujúcich rokoch investuje približne 2,5-milióna eur. Celkovú obnovu územia sme rozdelili na dve etapy, pričom aktuálne riešime práve Nový Bulvár. Lokalita Starého Bulváru prejde obnovou až následne, keďže je zložitejšia na prípravu,“ povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Riešené územie Nového Bulváru v Žiline je frekventovaným verejným priestorom v meste, nadväzujúcim na historické centrum. „Víťazný návrh ateliéru SLLA rozširuje pešiu zónu na oboch stranách Bulváru, dopĺňa ju o vysokú kvalitnú zeleň a promenádu s platanovou alejou. Pod stromami na obidvoch stranách vzniká široký priestor pre stretávanie, oddych, šport, je tvorený mozaikou zelených plôch a dlažieb. Miesta na odpočinok s lavičkami sú doplnené o hracie prvky, pingpongové stoly, trampolíny, workoutové prvky, stojany na bicykle, kreslá, stoly atď. Priestor svojou variabilitou umožňuje umiestnenie terás kaviarní prakticky v každom mieste promenády,“ priblížil riaditeľ Útvaru hlavného architekta mesta Žilina Rudolf Chodelka. Ako dodal, vysoký podiel nespevnených plôch v riešenom území Bulváru pôsobí ako ekostabilizačný prvok, čo prispeje k  trvalo udržateľnému rozvoju a eliminuje nepriaznivé dôsledky klimatických zmien. Takisto by súčasťou riešenia mala byť i úprava autobusovej zastávky na Mostnej ulici, tak aby bol zabezpečený jej bezbariérový prístup a výrazne sa zvýšil komfort cestujúcich.

Návrh myslí aj na priestory medzi obchodmi a pred fasádami bytových domov. Architekti doporučujú otvoriť bočné fasády obchodov, postupne ich doplniť o prevádzky ako kaviarne, pekárne, v dlhodobom horizonte postupne zmeniť náplň prízemia obytných domov a rovnako ich otvoriť na bulvár.

V návrhu riešenia Bulváru odborná komisia odporúčala znížiť počet parkovacích miest o maximálne 20 percent. „Zníženie vychádza z pasportu parkovacích miest, no v žiadnom prípade sa nedotkne rezidentov. Víťazný návrh splnil podmienky, parkovanie však koncipoval inak, ako sú občania mesta doteraz zvyknutí, a to umiestnením len v severnej a južnej časti riešeného územia. Tým sa ťažiskové územie otvára chodcom,“ upresnil hlavný architekt mesta.

V strednodobom a dlhodobom horizonte návrh zahŕňa progresívne riešenia v oblasti dopravy, parkovania, manažmentu verejného priestoru, smerujúce k zdieľaniu priestorov rôznymi užívateľmi,  redukcii dopravy a parkovania v centrách miest, aplikácií smart nástrojov, ktorých cieľom je vytváranie inkluzívneho, atraktívneho prostredia mesta.

Územie Bulváru leží v exkluzívnej časti Žiliny. Ulicou A. Bernoláka prechádza jeden z najvýznamnejších peších ťahov, spájajúci historické centrum mesta s jeho južnou časťou (centrum Rudiny I-Na Hlinách – centrum Rudiny II-Na Hlinách – centrum Solinky). Okolitá zástavba už prešla modernizáciou a stavebnými úpravami. Na veľkej časti Bulváru sa v súčasnosti nachádzajú parkovacie plochy, komunikácie pre pešiu a automobilovú dopravu, vrátane vjazdov do vnútroblokov sídliska. Samotné plochy pre peších tiež nie sú adekvátne svojmu významu a polohe.

Súťažný dialóg riešenia Nového Bulváru vyhodnocovala päťčlenná odborná komisia, ktorej predsedal Ing. arch. Peter Lényi. Bližšie informácie sú k dispozícii na stránkach Útvaru hlavného architekta mesta Žilina.