Žilina odvolala mimoriadnu situáciu

Mesto Žilina odvolalo mimoriadnu situáciu vyhlásenú v dôsledku snehovej kalamityMesto Žilina odvolalo mimoriadnu situáciu vyhlásenú v dôsledku snehovej kalamity

Po víkendovej kalamite sa situácia na žilinských cestách stabilizovala, krízový štáb mesta Žilina preto zrušil mimoriadnu situáciu platnú pre celé územie mesta. Tú vyhlásili členovia krízového štábu ešte v piatok podvečer v dôsledku silného dlhotrvajúceho sneženia. Mimoriadna situácia v Žiline bola odvolaná v utorok 7. februára k 16.00 hod.

Žilinským cestárom sa podarilo vyčistiť, upraviť a sprejazdniť všetky cesty, naďalej však ostávajú v pohotovosti. V odstraňovaní následkov snehovej kalamity sa pokračuje v celom meste. „Rád by som sa touto cestou poďakoval za súčinnosť všetkým zložkám, vďaka ktorým sme túto mimoriadnu situáciu zvládli a minimalizovali sme tak dopady snehovej kalamity v našom meste. Cez víkend sme mali v uliciach Žiliny nasadené všetky technické i ľudské kapacity, ktoré boli k dispozícii,“ priblížil žilinský primátor a zároveň predseda krízového štábu mesta Žilina Peter Fiabáne. Doplnil, že okrem ciest sa ľudia v teréne starali aj o úpravu a čistenie chodníkov, schodísk, zastávok MHD, lávok či verejných priestranstiev. „V Žiline máme 255 km ciest, čo je v prepočte na výkon údržby 528 km a chodníky udržiavame v dĺžke 158 km,“ zdôraznil P. Fiabáne.

V teréne boli od piatka (3. 2. 2023) a počas celého víkendu všetky mechanizmy a vozidlá zimnej údržby spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s. Počas posledných štyroch najkritickejších dní najazdili cestári takmer 9-tisíc kilometrov, spotrebovali zhruba 410 ton posypového materiálu a odviezli necelých 120 kubíkov (m3) snehu. Chodníky mesta sa odhŕňali a ručne čistili približne 1 500 hodín.

Husté sneženie a silný vietor značne komplikoval situáciu aj vodičom mestskej hromadnej dopravy. Dopravný podnik mesta Žiliny hlásil počas piatku 150 vynechaných spojov. Situáciu na cestách sťažili 4 skrížené kĺbové autobusy a 6 kĺbových trolejbusov sa zablokovalo pod sídliskom Vlčince v smere z Košickej ulice pre problémy s výjazdom na Ulicu sv. Cyrila a Metoda. Problémy spôsobovali aj výrazné kolóny, najmä zablokovaná cesta I/11 v smere na Čadcu zapríčinila ťažkosti autobusovým spojom do Brodna. V súčasnosti je dôležité dočistiť zastávky a nástupištia, aby sa cestujúcim uľahčil nástup do vozidiel MHD.

Žilinská samospráva evidovala počas celého víkendu hlásenia na poškodené dreviny. Väčšiu časť stromov, ktoré boli v dôsledku intenzívneho sneženia vyvrátené, sa podarilo odstrániť. Obyvatelia najčastejšie nahlasovali zlomené konáre a vyvrátené ihličnany na sídliskách, ale tiež v areáloch školských zariadení. Celkovo sa pod váhou snehu porušilo zhruba 20 stromov. Najviac boli poškodené ihličnaté stromy druhu borovica. Pracovníci zmluvnej spoločnosti MGM Žilina, s. r. o., ktorá je správcom zelene pre mesto Žilina, tieto poškodené dreviny ošetrili, zastabilizovali a v prípade potreby ich v spolupráci s hasičmi zrezali alebo vyrúbali.

Dobrovoľní hasiči mesta Žilina boli v pohotovosti pre zásahy od začiatku intenzívneho sneženia od piatka (3. 2. 2023). Počas vyhlásenej snehovej kalamity vykonávali jednotky Dobrovoľných hasičských zborov mesta Žilina, v súčinnosti so zložkami integrovaného záchranného systému a na základe výzvy občanov, záchranné práce pri vyhľadávaní zablúdenej osoby v lesnom teréne Straníka, pri orezávaní spadnutých stromov a konárov, či pri odstraňovaní prekážok na cestách. Pomáhali tiež pri vyslobodzovaní techniky a vozidiel mimo cesty alebo pri odstraňovaní nebezpečných ľadových cencúľov z mostných telies. Zásahov sa zúčastnili dobrovoľní hasiči z mestských častí Trnové, Zástranie, Bytčica, Brodno, Vranie a Mojšova Lúčka.