Žilina odovzdala prihlášku do súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúry

EHMK_upr (1)EHMK_upr (1)

Budúci kultúrny a umelecký program spolu s náčrtom dlhodobej kultúrnej stratégie mesta či plánovaných investícií do kultúrnej infraštruktúry popisuje prihláška Žiliny za Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) pre rok 2026. Žilinská samospráva ju odovzdala na Ministerstve kultúry SR v utorok 15. decembra, čím sa stala oficiálnym kandidátskym mestom na prestížny titul Európske hlavné mesto kultúry.

V prihláške sa vyzdvihuje úloha kultúry ako hnacieho motora pozitívnej zmeny, ako aj nástroja, prostredníctvom ktorého je možné pozrieť sa na výzvy pre mesto aj v iných oblastiach, napríklad vo verejnom priestore, v doprave, v dopadoch klimatickej krízy, či v prechode na kreatívnu a zelenú lokálnu ekonomiku. Prihláška zdôrazňuje príbeh a potenciál Žiliny zakotvený v kráse okolitej prírody, silnej priemyselnej tradícii a jedinečnosti príbehov definujúcich spoločnú identitu. Tieto oblasti tvoria hlavné programové piliere, okolo ktorých je vystavaných viac ako 130 zaujímavých kultúrno-umeleckých projektov. Súčasťou 60-stranového dokumentu, ktorý tvorí prihlášku, sú taktiež viaceré investičné zámery mesta a zapojeného regiónu, s cieľom skvalitniť verejný priestor a prispieť  k udržateľnosti zmeny, ktorú EHMK bude znamenať.

V týchto dňoch sa projektový tím pripravuje na prezentáciu prihlášky pred medzinárodnou porotou, ktorá sa uskutoční začiatkom februára. Všetky slovenské kandidátske mestá budú mať príležitosť predstaviť svoj koncept porote zloženej z 12 expertov z rôznych krajín EÚ. Následne budú vyhlásené mestá, ktoré postúpia do 2. kola súťaže. Ak sa mestu Žilina podarí dostať do užšieho výberu, bude mať možnosť detailnejšie rozpracovať svoju prihlášku do augusta 2021 a uskutočniť rôznorodé aktivity na intenzívnejšie zapojenie miestnych komunít či cezhraničných partnerov.

Viac informácií získate na internetovej stránke: https://zilina2026.eu alebo e-mailom na: info@zilina2026.eu.