Žilina ocenila tridsať výnimočných pedagógov

DSC04385DSC04385
Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenila žilinská radnica tridsať učiteľov zo žilinských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Ocenenie je vyjadrením vďaky, ktorým chce samospráva vyzdvihnúť zásluhy pedagógov na rozvoji výchovno-vzdelávacích kvalít žiakov v našom meste. Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo včera večer (27. marca 2023) v reprezentatívnych priestoroch Mestského divadla v Žiline. Za obetavý prístup a osobné zanietenie v povolaní učiteľov si pamätný list z rúk žilinského primátora Petra Fiabáne a vedúcej oddelenia školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline Mileny Demkovej prevzalo 28 žien a dvaja muži. Ocenenie je podľa primátora pocta všetkým tým, ktorí robia svoju prácu naplno, čestne a s láskou. „Na prácu pedagóga sa kladú vysoké nároky. Vyžaduje si zodpovednosť, vytrvalosť, kreativitu a predovšetkým trpezlivosť, pretože práca s deťmi je veľakrát náročná. Rád by som im touto cestou poďakoval, že výraznou mierou prispievajú ku kvalite vzdelávania v našich školách, že svoju prácu vykonávajú častokrát aj nad rámec svojich povinností a za to, že na sebe neustále pracujú a snažia sa uplatňovať aj nové moderné metódy výučby,“ uviedol po slávnostnom oceňovaní Peter Fiabáne. Samospráva ocenila 11 pedagógov za dlhoročnú pedagogickú činnosť v oblasti predškolskej výchovy, 2 za dlhoročnú pedagogickú činnosť v umeleckom školstve, 10 učiteľov za dlhoročnú pedagogickú činnosť v oblasti základného školstva a 5 pedagógov za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu činnosť. Prestížnu Cenu Janka Frátrika si v tomto roku odniesla Zlatica Lajčiaková a Želmíra Marčáková. Toto ocenenie sa udeľuje na znak úcty, vďaky a obdivu ľuďom, ktorí sa svojou prácou zaslúžili o posun výchovy a vzdelávania v Žiline. Venujú sa jej celým srdcom, dosahujú vynikajúce výsledky, reprezentujú Žilinu i Slovensko. Žilinská radnica oceňuje učiteľov pravidelne každý rok. Návrhy na ocenenia podávajú pracovníci materských a základných škôl, základných umeleckých škôl, centra voľného času a občania.   Nižšie nájdete zoznam ocenených pedagógov podľa jednotlivých zásluh: Za dlhoročnú pedagogickú činnosť v oblasti predškolskej výchovy Iveta Novákiová (MŠ Jarná) Drahoslava Holániková (MŠ Cesta k vodojemu) Dana Zvariková (MŠ Čajakova) Mária Šuteková (MŠ Nám. Janka Borodáča 7) Ľudmila Liptáková (MŠ Trnavská) Ľubica Červená (ZŠ s MŠ Školská) Alena Šebíková (MŠ Študentská) Anna Valíčková (ZŠ s MŠ Ul. sv. Gorazda) Kamila Gaňová (ZŠ s MŠ Dolná Trnovská) Eva Jantošová (MŠ Bajzova) Jana Bučanyová (MŠ Gemerská)   Za dlhoročnú pedagogickú činnosť v umeleckom školstve Mgr. Jana Sedlická DiS. art. (ZUŠ Ferka Špániho) Pavel Stiller (ZUŠ Ladislava Árvaya)   Za dlhoročnú pedagogickú činnosť v oblasti základného školstva Mgr. Viera Bučková (ZŠ s MŠ Školská) Mgr. Ivana Púčková (ZŠ s MŠ Ul. sv. Gorazda) Mgr. Mária Tothová (ZŠ s MŠ Gaštanová) Mgr. Zuzana Grečnárová (ZŠ Slov. dobrovoľníkov) Mgr. Veronika Urbaníková, PhD. (ZŠ Karpatská) Mgr. Marcela Mačeková (ZŠ Limbová) Mgr. Iveta Brasová (ZŠ Martinská) Mgr. Andrea Rabčanová (ZŠ Nám. mladosti) Janka Bartošová (ZŠ V. Javorku) Mgr. Pavol Holeša (ZŠ s MŠ Brodňanská)   Za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu činnosť Mgr. Mária Marčeková (ZŠ Jarná) Ing. Mária Gažová (ZŠ Karpatská) Mgr. Eva Smolková (ZŠ Karpatská) Mgr. Daniela Cehlárová (MŠ Stavbárska) PaedDr. Beáta Vörösová (ZUŠ Ladislava Árvaya)   Cena  Janka Frátrika Mgr. Zlatica Lajčiaková Mgr. Želmíra Marčáková