Žilina má nové denné centrá, otvorili ich na sídlisku Solinky

Otvorenie dvoch nových centier na sídlisku SolinkyOtvorenie dvoch nových centier na sídlisku Solinky
Rodičom s deťmi, seniorom a ľuďom so zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom sa budú venovať nové denné centrá, ktoré v piatok 12. novembra otvorilo mesto Žilina. Centrá na žilinskom sídlisku Solinky vznikli v prízemných nebytových priestoroch mestskej bytovky na Borovej ulici. Rekonštrukciu za viac ako 42-tisíc eur samospráva realizovala v období rokov 2020-2021. Novootvorené centrá majú dve samostatné časti – centrum pre seniorov a centrum pre rodičov s deťmi. Každú časť vedie osobitne zamestnanec, ktorý sa bude venovať nielen rodičom s deťmi a seniorom, ale aj vzájomnému prepájaniu generácií a tiež ich interakcii. Centrá sú jedinečné aj tým, že okrem poskytovania miesta pre stretávanie seniorov, organizácií, konania prednášok, diskusií, tvorivých dielní, workshopov, cvičení, kultúrnych podujatí či výletov budú poskytovať zázemie aj pre rodičov s deťmi, ktorí trávia čas najmä na rodičovskej dovolenke a chcú sa vzájomne stretávať. „Veľmi sa teším, že po tom, ako sme v auguste otvorili Komunitné centrum na Hájiku, otvárame ďalšie centrá, tentoraz na sídlisku Solinky. Verím, že sa vďaka nim opäť zvýši dosah tejto sociálnej služby mesta v lokalite, kde je to potrebné. Ďakujem pekne Nadácii Kia Slovakia, ktorá túto myšlienku opäť podporila a ďakujem zároveň odboru sociálnemu a bytovému na mestskom úrade a všetkým, ktorí sa zaslúžili o otvorenie centier,“ uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne. Vznik denných centier na sídlisku Solinky podporila Nadácia Kia Slovakia. Od augusta 2021 funguje aj ďalšie novozriadené Komunitné centrum na sídlisku Hájik, ktorého vznik podporila taktiež Nadácia Kia Slovakia. V uvedených troch centrách grantom v hodnote 22-tisíc eur zafinancovala nákup interiérového vybavenia, výpočtovej techniky a ďalších pomôcok. „Vytváranie príležitostí pre rozvoj komunity a všeobecne podporu v oblasti sociálnej pomoci považujeme za veľmi dôležitú, obzvlášť v tomto období, ako aj vo vzťahu k obdobiu, ktoré príde po pandémii. Sme radi, že sme mohli podporiť tento projekt a veríme, že centrum sa stane príjemným a vyhľadávaným miestom pre inšpiratívne stretnutia obyvateľov,“ skonštatoval Jeong Ick Lee, člen správnej rady Nadácie Kia Slovakia. Žilinská samospráva v súčasnosti prevádzkuje päť denných centier, v centre mesta na ulici A. Kmeťa, na sídlisku Vlčince na Námestí J. Borodáča, ale aj v Bytčici, Strážove a Trnovom. Obe centrá začínajú oficiálne svoju činnosť v pondelok 15. novembra v prízemí bytového domu na Borovej ulici č. 43 a 45. Denné centrum pre rodiny s deťmi má otváracie hodiny od pondelka do piatka od 9.00 do 16.00 hod. Denné centrum pre seniorov bude pracovať v otváracích hodinách od 10.00 do 17.00 hod. v pracovných dňoch od pondelka do piatka.