Žilina má atletický štadión, ktorý spĺňa svetové parametre

ovál (36)ovál (36)
Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) a mesto Žilina v pondelok 27. júna slávnostne otvorili 400-metrový atletický štadión s ôsmimi dráhami. Atletický areál na Veľkom Diele sa môže pochváliť novou bežeckou dráhou s jedinečným osvetlením, futbalovým ihriskom a modernými technológiami. Otváracieho ceremoniálu sa zúčastnila viac než stovka pozvaných hostí a zo športových osobností nechýbal riaditeľ VŠC DUKLA Banská Bystrica a bývalý olympijský víťaz z Ria Matej Tóth. Na výstavbe atletického štadióna sa spolupodieľali univerzita a mesto v sume viac ako dva milióny eur. K investícii prispel aj Slovenský atletický zväz čiastkou 400-tisíc eur. UNIZA vybudovala vo vlastnej réžii aj ďalšie dva multifunkčné ihriská, ktoré sú súčasťou  športoviska a budú ich využívať študenti a zamestnanci univerzity. Nové športovisko na Veľkom Diele môžu využívať športovci aj verejnosť, športové kluby a študenti univerzity. Obnovený atletický ovál spĺňa najvyššie štandardy na organizáciu súťaží podľa medzinárodných predpisov IAAF, hlavná tribúna ponúka miesta pre 300 divákov alebo športovcov a ďalšie pohyblivé tribúny majú kapacitu 50 miest. Červená tartanová dráha, sektory pre technické disciplíny a nová trávnatá plocha by mala byť plne k dispozícii začiatkom nového akademického roka v septembri 2022. „Som veľmi rád, že dnes môžeme prezentovať projekt, ktorý je ukážkou dobrej spolupráce Žilinskej univerzity, mesta Žilina i Slovenského atletického zväzu. Atletický štadión spĺňa svetové parametre a isto bude dejiskom mnohých súťaží, ako aj miestom prípravy nielen žilinských atlétov. Želám širokej verejnosti, športovým klubom a študentom univerzity v novom štadióne mnoho športových zážitkov,“ povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne. „Som nesmierne hrdý, že sa nám podarilo dokončiť projekt, ktorý je nielen pýchou našej univerzity a mesta, ale aj celého regiónu. Nech je nový atletický štadión dejiskom významných podujatí, osobných rekordov aj spoločných úspechov, ktoré pozdvihnú nás všetkých,“ povedal Jozef Jandačka, rektor Žilinskej univerzity v Žiline. Na slávnostnom otvorení nového atletického štadióna sa okrem iných významných hostí zúčastnili rektor univerzity Jozefa Jandačka, primátor mesta Žilina Peter Fiabáne, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurínová, zástupcovia Slovenského olympijského a športového výboru a zhotoviteľa diela. Slovenský atletický zväz na slávnostnom podujatí udelil dekrét Žilinčanke Alene Hejtmánkovej – Holárkovej, ktorú uviedol do Siene slávy slovenskej atletiky. Podujatie doplnil sprievodný program, kde sa predstavili rôzne druhy športov. Prvé kolo na novej dráhe si zabehli bežci a bežkyne viacerých generácií, a to od mladších žiakov až po bývalých atlétov. Skvelú divácku kulisu vytvorili žiaci a učitelia športových klubov. Uskutočnil sa aj populárny Beh olympijského dňa 2022. Pôvodné športovisko UNIZA má viac ako 60 rokov a od roku 2022 sa stáva miestom, kde budú športovci písať svoju históriu a študenti zdolávať študijné i športové výzvy v tých najlepších a najnovších podmienkach zároveň. V novom akademickom roku tu budú okrem študentov UNIZA trénovať aj žiaci novozaloženého Atletického oddielu AC UNIZA. Atletický štadión bude otvorený pre verejnosť  s voľným vstupom od 18. do 31. júla, potrebná je však registrácia prostredníctvom web stránky atletickystadion.uniza.sk, kde budú aktuálne informácie vrátane prevádzkového poriadku. Atletický štadión je oplotený, chránený kamerovým systémom, vchádzať sa bude cez turniketové brány a o celý areál sa bude starať Ústav telesnej výchovy. V rámci ľahko atletického štadióna budú plne k dispozícii aj sektory na vrh guľou, skok do výšky, skok do diaľky a skok o žrdi, hod diskom, hod kladivom a hod oštepom.