Žilina je opäť o niečo zelenšia, samospráva zasadila stovky nových stromov

líniová zeleň_2líniová zeleň_2
Počas vlaňajšej jesene a tohtoročnej jari pribudlo v Žiline spolu 638 nových stromov. Novú líniovú zeleň samospráva zasadila v rámci projektu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina. Výsadba v celkovej hodnote za viac ako 320-tisíc eur sa uskutočnila v lokalitách, kde bude mať najväčší význam v boji s klimatickou zmenou a uhlíkovou stopou. Výsadba sa realizovala najmä ako prícestné stromoradia a aleje v okolí centra mesta, cintorínov a priemyselných zón. Sadenie stromov sa uskutočnilo v dvoch etapách, pričom obe radnica ukončila v závere apríla. Použité druhy drevín sú odolné voči klimatickým zmenám a škodcom. Zdravotný stav a vitalita drevín budú pravidelne monitorované. „Aktuálna klimatická situácia je jednou z prioritných tém aj pre mesto Žilina. Veľmi pozorne vnímame potrebu reagovať a podnikáme také opatrenia, ktoré prispievajú v boji s klimatickými zmenami a zároveň zlepšujú životnú úroveň obyvateľov. Vysadenie líniovej zelene je jedným z dôležitých krokov, v ktorých budeme v budúcnosti pokračovať,“ povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne. Význam výsadby nových stromov do urbanizovaného priestoru je dôležitý z environmentálneho, zdravotno-sociálneho aj ekonomického aspektu. Stredne rastúci ihličnatý alebo listnatý strom vysadený v mestskom prostredí a ponechaný po dobu desať rokov znižuje skleníkové plyny, spotrebu energie, eróziu vrchnej pôdy, zároveň zlepšuje kvalitu vzduchu či vody a poskytuje stanovište voľne žijúcim živočíchom. Stromy poskytujú prirodzený tieň, tvoria vizuálnu i zvukovú bariéru a skrášľujú mesto. Vďaka zeleni a stromom sa zlepšuje charakter miesta, znižujú sa náklady na ochladzovanie budov, odtok dažďovej vody či výdavky na sivú infraštruktúru. Výsadba líniovej zelene je financovaná z projektu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina“ podporeného v rámci Nórskych Grantov 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informácií o projekte je k dispozícii v odkaze: www.zilinaklima.sk.