Žilina čoskoro spozná svojho najúspešnejšieho športovca za rok 2022

Športovec roka 2022Športovec roka 2022
Žilinské športové kluby a zväzy môžu až do 13. marca nominovať svojich favoritov do obľúbenej ankety Športovec mesta Žilina. Hľadajú sa výnimoční športovci, ktorí minulý rok dosiahli významné športové výsledky a úspešne reprezentovali Žilinu doma či v zahraničí. Ocenenia v tradičnej ankete, ktorú mesto organizuje už od roku 2009, si okrem najlepších športovcov odnesú aj najúspešnejšie športové kolektívy, podujatia a tréneri za dlhoročnú významnú činnosť v oblasti športu. Vyhlásené sú kategórie: dospelí športovci – jednotlivci vo veku od 19 rokov, mládežníci vo veku od 10 do 18 rokov, športový kolektív (spoločné mládežnícke tímy aj tímy dospelých športovcov), významné športové podujatie organizované žilinským klubom v roku 2022 a významná činnosť športového trénera za rozvoj, dlhoročné zásluhy a preslávenie športu v meste Žilina. Športový klub môže navrhnúť maximálne troch športovcov a dva športové tímy. Pri každom športovcovi je nutné uviesť jeho identifikačné údaje dosiahnuté výkony za rok 2022, aj zdroje overenia výsledkov, počet účastníkov súťaže, v ktorej bol dosiahnutý výkon, počet aktívnych členov v klube, názov a adresu národného zväzu, názov príslušnej medzinárodnej organizácie a informáciu, či ide o olympijsky šport. Pri významnom športovom podujatí je potrebné uviesť úplný názov, počet účastníkov, počet zúčastnených krajín, výsledky a propozície. Vyplnená návratka musí byť potvrdená štatutárom klubu. Anketa sa týka len športových klubov v meste Žilina, zohľadňuje sa však aj úspech Žilinčanov pôsobiacich v iných slovenských kluboch, ktorí dosiahli úspech v rámci reprezentácie Slovenskej republiky. Súťaž je otvorená aj pre zdravotne postihnutých športovcov. Nominácie samospráva prijíma do 13. marca, a to prostredníctvom vyplnených nominačných formulárov, ktoré je potrebné poslať poštou na adresu mestského úradu (Mestský úrad Žilina, Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina), elektronicky e-mailom na adresu: matej.franek@zilina.sk alebo priniesť osobne na podateľňu úradu. Propozície ankety, formuláre nominácie spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov sú k dispozícii na stiahnutie: https://sport.zilina.sk/2023/nominujte-sportovca-mesta-zilina-za-rok-2022/.