Žilina bude mať detské dopravné ihrisko s najmodernejšou výbavou

Dopravné ihrisko VlčinceDopravné ihrisko Vlčince
Detské dopravné ihrisko na Nanterskej ulici na sídlisku Vlčince, ktoré je v správe Mestskej polície Žilina, dostane nové moderné učebné pomôcky. Mesto Žilina získalo na ich kúpu grant vo výške 40-tisíc eur z Nadácie Kia Slovakia. Výučba dopravnej výchovy bude pre žilinských školákov oveľa zábavnejšia a interaktívnejšia vďaka novej modernej výbave. O bezpečnom správaní v cestnej premávke sa navyše budú po novom vzdelávať aj žiaci druhého stupňa. Ako uviedol primátor mesta Žilina Peter Fiabáne, doposiaľ bola výuka dopravnej výchovy zameraná len na deti prvého stupňa základných škôl, pričom starší žiaci a stredoškoláci neboli do tejto výuky zapojení. „Nástrahy cestnej premávky, nové dopravné prostriedky na trhu, ako aj neustále rastúci počet dopravných nehôd a následkov na zdraví nás núti prijímať preventívne opatrenia,“ vysvetlil P. Fiabáne. Pri výuke starších detí bude podľa jeho slov najväčším prínosom zakúpenie dvoch auto trenažérov, ktoré žiakom umožnia praktické cvičenia. Učebňu dopravnej výchovy navyše doplní nová interaktívna tabuľa s projektorom, okuliare simulujúce požitie alkoholických nápojov či prenosné dopravné ihrisko. Teoretickú výučbu dopravnej výchovy žilinských školákov zabezpečuje referát prevencie Mestskej polície v Žiline v učebni pri dopravnom ihrisku. Od februára učia deti efektívnejšou a hravejšou formou prostredníctvom nových pracovných zošitov, ktoré získali z oddelenia bezpečnosti cestnej premávky (BECEP) Ministerstva dopravy Slovenskej republiky. „Referát prevencie Mestskej polície Žilina pripravil na školský rok 2023/2024 novú koncepciu výučby dopravnej výchovy na detskom dopravnom ihrisku. Podľa tejto koncepcie sa bude výuka pre deti prvého stupňa základných škôl realizovať kontinuálne od 1. po 4. ročník, pričom v teoretickej časti deťom do veľkej miery pomôžu práve pracovné zošity, ktoré sme doposiaľ nemali k dispozícii,“ uviedol náčelník mestskej polície v Žiline Peter Mišejka. Doplnil, že získané teoretické vedomosti si deti následne overia v praxi na detskom dopravnom ihrisku. Štvrtáci po absolvovaní krátkeho vedomostného testu získajú od mestskej polície preukaz cyklistu. „Dopravnú výchovu považujeme za dôležitú súčasť vzdelávania. Iniciatíva mestskej polície vytvorí atraktívne podmienky pre interaktívnu výchovu detí, ktorá prispeje k prevencii a ich bezpečnosti. Sme veľmi radi, že môžeme grantom prispieť na obstaranie moderných a praktických pomôcok,“ uzavrel Tomáš Kováč, správca Nadácie Kia Slovakia.