Žilina bude hostiť Dni európskeho kultúrneho dedičstva

plagát DEKD 2023plagát DEKD 2023
Dni európskeho kultúrneho dedičstva sa konajú každoročne počas septembra s cieľom propagovať kultúrne dedičstvo v kontexte vybranej témy. Tohtoročnou celoeurópskou témou je „Living heritage!“, v preklade „Dedičstvo ži!“. Obľúbené podujatie bude tento rok na Slovensku hostiť mesto Žilina. Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sa konajú v 50 štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor. Cieľom podujatia je zvyšovanie povedomia o bohatstve a kultúrnej rozmanitosti Európy či informovanie o potrebe ochrany kultúrneho dedičstva pred novými hrozbami. Počas podujatia otvárajú svoje dvere tisíce pamiatok a lokalít, pričom niektoré z nich sú po zvyšok roka verejnosti neprístupné. Obyvatelia a návštevníci miest môžu bezplatne navštíviť a spoznať spoločné kultúrne dedičstvo a stať sa súčasťou ochrany európskeho kultúrneho dedičstva pre súčasné i budúce generácie. Počas celého mesiaca sa organizujú semináre, prednášky, výstavy i turistické aktivity, ktoré súvisia s historickým prostredím a propagujú naše kultúrne dedičstvo. Tento rok tak opäť urobia aj rôzne slovenské mestá. Hostiteľom Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2023 je mesto Žilina. Otvárací ceremoniál a pestrý program radnica zorganizuje v piatok 8. septembra. „Oceňujeme a vážime si príležitosť, že Žilina môže ako mesto s bohatou kultúrnou históriou hostiť toto významné podujatie. V tomto období intenzívne dokončujeme program, ktorý určite ocenia obyvatelia i návštevníci nášho mesta. Pripravujeme výstavy, komentované prehliadky aj odbornú konferenciu,“ povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne. Súčasťou programu bude napríklad odborná konferencia v Rosenfeldovom paláci či dve výstavy. Prvá bude venovaná významnému žilinskému architektovi Ferdinandovi Čapkovi, spoluautorovi žilinského Bulváru, železničnej stanice, budovy Elektrární, ako aj horského hotela na Popradskom plese či hotela Boboty. Výstavu mesto Žilina pripravuje v spolupráci so Slovenskou národnou galériou. Druhá výstava bude pripomínať dielo priemyselníka Rudolfa Krupca, ktorý stál na začiatku príbehu viacerých významných žilinských priemyselných podnikov (cementáreň, celulózka, tehelňa) a inicioval vznik slovenskej Banky Tatra v roku 1884. Sprievodnými akciami budú viaceré komentované prehliadky žilinských pamiatok – pešia komentovaná prechádzka po žilinských nápisoch vo verejnom priestore s riaditeľom Považského múzea či bicyklový výlet po žilinských pamätníkoch – predovšetkým z obdobia socializmu. O kompletnom programe bude žilinská radnica včas informovať. Všetky podstatné informácie o Dňoch kultúrneho dedičstva 2023 sú dostupné v odkaze dekd.sk