Žilina bodovala v národnej súťaži o Cenu Európskeho týždňa mobility

Mesto Žilina si z národnej súťaže o Cenu Európskeho týždňa mobility odniesla prvé miesto v kategórii Aktívna samospráva.Mesto Žilina si z národnej súťaže o Cenu Európskeho týždňa mobility odniesla prvé miesto v kategórii Aktívna samospráva.
Mesto Žilina si z národnej súťaže o Cenu Európskeho týždňa mobility odniesla prvé miesto v kategórii Aktívna samospráva. Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) a vyhlasovateľ Európskeho týždňa mobility – Ministerstvo životného prostredia SR hodnotí žilinskú samosprávu ako lídra v zavádzaní inovatívnych opatrení, ktorými sú  prioritizácia verejnej dopravy, vymedzovanie nízkoemisných zón, budovanie bezpečnej cyklistickej infraštruktúry vrátane cykloprístreškov s vegetačnou strechou, či znižovanie frekvencie dopravy najmä pri školách. Žilina má od roku 2018 Akčný plán nízkouhlíkovej mobility, ktorý aktuálne úspešne implementuje. Zameriava sa na riešenie problematiky emisného zaťaženia v meste z dopravy, ale tiež na opatrenia, ktoré sa týkajú parkovania, podpory cyklodopravy či pešej dopravy a rozvoja elektromobility. Mesto sa do súťaže zapojilo aktivitami na osvetu a propagáciu udržateľnej mobility v rámci Európskeho týždňa mobility napríklad kampaňou Do práce na bicykli 2022, cykloraňajkami, aktivitou Zaži Bulvár inak, bezplatnou MHD počas Dňa bez áut a aktivitami Dopravného podniku mesta Žiliny. Porotu národnej súťaže, ktorá bola založená zo zástupcov envirorezortu, Ministerstva dopravy a výstavby SR, zástupcu mimovládnej organizácie, odborníka v oblasti udržateľnej mobility a zástupcu Úradu verejného zdravotníctva SR, oslovili aj projekty trvalých opatrení na podporu rozvoja mobility v meste napríklad vybudovanie tretieho a štvrtého 1 300-metrového úseku cyklotrasy H2, ktorá spája sídliská Solinky a Hliny s centrom mesta. Hodnotiaci tím oslovilo aj vybudovanie prvého úseku cyklotrasy V9, ktorý je súčasťou spojenia Vlčiniec a Rosinskej cesty s Vodným dielom. Úsek s dĺžkou 580 metrov začína pred Základnou školou Karpatská s napojením na existujúcu cyklotrasu s označením H3 z Vlčiniec do centra mesta a pokračuje cyklistickým priechodom cez Rosinskú cestu k zastávke MHD Zvolenská až k ulici Majerská, kde tento úsek končí. Celkové náklady na výstavbu vo výške viac ako 130-tisíc eur radnica spolufinancovala z eurofondov. Porota pozitívne hodnotila aj budovanie novej cykloinfraštruktúry a tiež rozšírenie bikesharingu BikeKIA o nové virtuálne stanice v meste Žilina. „Ocenenie v rámci súťaže o Cenu Európskeho týždňa mobility vnímam ako pozitívne hodnotenie našich dlhodobých snáh o vytváranie priestoru pre alternatívne spôsoby dopravy a trvalých opatrení na podporu rozvoja mobility v meste. V tohoročnej konkurencii 19 prihlásených samospráv sa môže práve Žilina popýšiť zavádzaním inovatívnych opatrení, pozitívne to hodnotila aj porota. Ďakujem všetkým, ktorí sa na týchto dlhodobých prioritách podieľajú a všetkým obyvateľom nášho mesta, ktorí si v dennodenných situáciách vyberajú ekologické alternatívy dopravy menej zaťažujúce životné prostredie,“ podotkol primátor Žiliny Peter Fiabáne. Aktuálny ročník Európskeho týždňa mobility sa môže popýšiť viacerými úspechmi a rekordnými číslami. Najväčšia európska kampaň na podporu udržateľnej mobility dokázala na Slovensku v roku 2022 motivovať k účasti až 64 samospráv – miest, obcí, mestských častí a 35 organizácií. Tie mali možnosť prihlásiť sa aj do národnej súťaže o Cenu Európskeho týždňa mobility, ktorej výsledky slávnostne vyhodnotila SAŽP. Do súťaže bolo zaregistrovaných 31 prihlášok v troch kategóriách aktívna samospráva (19 prihlášok), aktívny samosprávny kraj (4 prihlášky) a aktívna organizácia (8 prihlášok). Hlavným cieľom kampane Európskeho týždňa mobility (ETM) je povzbudiť samosprávy  zaviesť a podporovať opatrenia udržateľnej mestskej mobility a umožniť ich obyvateľom vyskúšať si alternatívne spôsoby dopravy voči užívaniu automobilov.